Over de LVVP

Nieuwe NZa-tarieven voor 2022 beschikbaar

Nieuwe NZa-tarieven voor 2022 beschikbaar

28-10-2021 Print

Op donderdag 23 september heeft het kabinet besloten om vanaf 2022 voor de zorgsalarissen 675 miljoen euro per jaar extra beschikbaar te stellen. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) verwerkt deze extra gelden zo snel mogelijk in de tarieven, budgetten en vergoedingsbedragen voor 2022. Voor de ggz betekent dit een stijging van de tarieven met gemiddeld circa 1,7%. Echter, als zorgverzekeraars werken met eigen tarieven, zal deze opslag niet terugkomen bij onze leden. Dit zou onterecht zijn daar ook vrijgevestigden hen steentje hebben bijgedragen.

Ook vrijgevestigde ggz-behandelaren hebben zich tijdens de coronacrisis extra ingespannen om hun patiënten de zorg te blijven bieden die nodig was. Helaas zijn er ook zorgverzekeraars die eigen tarieven hanteren, met als gevolg dat de extra beloning waarover het kabinet heeft besloten niet bij de vrijgevestigde zorgaanbieders terecht komt.

Daarom hebben we in deze nieuwsbrief de betreffende zorgverzekeraars opgeroepen om de reeds vastgestelde tarieven mee te indexeren volgens de rekenmethode van de NZa. Helaas blijkt niet elke verzekeraar hier gehoor aan te geven. Niet alleen leidt dit tot onduidelijkheid voor onze leden én hun patiënten over de tarieven, ook komt de toezegging van de overheid nu niet terecht bij de zorgmedewerkers die mede hun steentje hebben bijgedragen.

U vindt de nieuwe tarieven op de website van de NZa.

Ook interessant

LVVP-webinars voor leden: zorgvraagtypering in het zorgprestatiemodel VOL!!

Exclusief voor LVVP-leden organiseren we begin december twee identieke webinars over de zorgvraagtypering in het zorgprestatiemodel. De webinars vinden plaats ...

Lees meer

Factsheet over het eigen risico per 1 januari 2022

Het programma zorgprestatiemodel heeft een factsheet gepubliceerd over de veranderingen in het eigen risico per 1 januari 2022. U vindt de factsheet ...

Lees meer