Over de LVVP

Nieuwe publicaties van Akwa GGZ

Nieuwe publicaties van Akwa GGZ

15-04-2021 Print

Akwa GGZ heeft weer nieuwe middelen gepubliceerd: de werkkaart zelfbeschadiging en suïcidaal gedrag en digitale keuzehulpen voor bipolaire stoornissen en ADHD. Digitale keuzehulpen helpen zorgstandaarden toe te passen in de dagelijkse praktijk en kunnen worden ingezet om het gesprek in de behandelkamer vorm te geven. Aan de hand van verschillende vragen geeft de keuzehulp een concreet advies voor behandeling en begeleiding, gebaseerd op de inhoud van de zorgstandaarden. De keuzehulpen zijn getoetst door ervaringsdeskundigen en professionals.

Ook interessant

K&J: Wegwijzer Het dossier in de jeugdhulpverlening – rechten en plichten

Het hulpverleningsdossier is bedoeld om bij te dragen aan goede zorg. Maar misverstanden en onduidelijkheden over wat er wel en ...

Lees meer

Zorgprestatiemodel klaar voor gebruik

De nieuwe bekostiging voor de ggz en de forensische zorg is klaar voor gebruik. De NZa heeft regelgeving, prestaties en ...

Lees meer