Over de LVVP

Nieuwe regelgeving 2018

Nieuwe regelgeving 2018

04-02-2017 Print

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft de ggz-beleidsregels voor 2018 gepubliceerd op haar website. Er is een aantal wijzigingen aangebracht, waaronder de indexering van de tarieven. Een andere belangrijke wijziging is dat er een parallelle dbc voor dezelfde stoornis voor farmacotherapie is toegestaan.

Aparte dbc voor farmacotherapie
Als de zorgaanbieder niet bevoegd is om medicatie voor te schrijven, dan is het voortaan toegestaan dat een andere zorgaanbieder (psychiater) farmacotherapie voor dezelfde patiënt in rekening brengt. Het is dus toegestaan dat er een dbc voor farmacotherapie met dezelfde diagnose geopend wordt, die parallel loopt aan de andere dbc. Hiervoor wordt een nieuw zorgtype geïntroduceerd (‘uitzondering parallelliteit farmacotherapie’). De zorgaanbieders hoeven dan niet langer gebruik te maken van onderlinge dienstverlening. Als de psychiater andere zaken dan farmacotherapie doet, zoals bijvoorbeeld aanvullende diagnostiek, dan moet dit nog steeds via onderlinge dienstverlening geregeld worden.

 

Zorgvraagzwaarte-indicator i.r.t. DSM-5 (gespecialiseerde ggz)
De registratie en aanlevering van de zorgvraagzwaarte-indicator (zvzi) is een verplichting voor aanbieders van g-ggz. Door de overgang van DSM-IV naar DSM-5 zijn echter per 2017 diagnoses ontstaan waarvan de zorgvraagzwaarte (score 1,2 of 3) niet is bepaald. Hierdoor kan in 2017 niet voor alle diagnoses een zvzi worden afgeleid. De ontbrekende scores zijn inmiddels toegekend en zijn doorgevoerd in de dbc-release 2018, waarmee het knelpunt is opgelost.

 

Zorgvraagzwaarte-informatie 2014 en 2015 (gespecialiseerde ggz)
De NZa heeft in haar regelgeving opgenomen dat de zorgvraagzwaarte-indicator (zvzi) in de jaren 2014-2015 moet worden geregistreerd, dat de aanlevering tot 2016 is opgeschort en dat in latere instantie bekeken wordt hoe aanlevering over deze oude jaren plaats moet vinden. Omdat geen methode beschikbaar is voor aanlevering van de zorgvraagzwaarte-informatie 2014-2015 zonder aanvullende administratieve belasting van ggz-aanbieders en verzekeraars, vervalt deze verplichting over 2014 en 2015.

 

Lekenomschrijvingen (gespecialiseerde ggz)
Als een zorgaanbieder aan de patiënt factureert, voegt hij op de factuur een lekenomschrijving van de geleverde zorg toe. De huidige lekenomschrijvingen worden door veldpartijen ongeschikt bevonden. Per 2018 is de lekenomschrijving van producten aangepast in de codetabellen.

 

Website NZa vernieuwd
De NZa heeft haar website overigens vernieuwd, waardoor een aantal hyperlinks op de LVVP-website naar NZa-documenten helaas niet niet meer werkt. We gaan hier in overleg met de NZa zo spoedig mogelijk mee aan de slag. De hyperlinks naar de nieuwe beleidsregels van de NZa werken uiteraard wel.

Ook interessant

Staatssecretaris Blokhuis wil aanpak regeldruk intensiveren

In de brief die staatssecretaris Paul Blokhuis recentelijk naar de Kamer stuurde, schrijft hij: “Samen met alle betrokken partijen wil ...

Lees meer

De LVVP zoekt leden voor projectgroepen indicatorontwikkeling

Zoals u weet, worden door het Netwerk kwaliteitsontwikkeling GGZ van 2015 tot 2017 18 kwaliteitsstandaarden ontwikkeld. Onderdeel hiervan is de ontwikkeling van kwaliteitsindicatoren. ...

Lees meer