Over de LVVP

Nieuwe regelgeving 2020

Nieuwe regelgeving 2020

04-12-2019 Print

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft de hoofdlijnen van de nieuwe regels voor de geestelijke gezondheidszorg gepubliceerd. De wijzigingen zijn minimaal, omdat de sector in 2022 overgaat op een nieuwe bekostiging: het zorgprestatiemodel. De belangrijkste wijziging voor vrijgevestigden betreft de tarieven. Verder licht de NZa de systematiek bij het onvolledig behandeltraject in de gb-ggz (ozp’s) duidelijker toe.

Nieuwe tarieven 2020
Op basis van het kostprijsonderzoek dat eind 2018 plaatsvond, heeft de NZa nieuwe tarieven voor 2020 vastgesteld.

• De tarieven voor de generalistische basis-ggz vindt u hier
• De tarieven voor de gespecialiseerde ggz vindt u hier

 

Onvolledig behandeltraject gb-ggz (ozp’s)
Zorgverzekeraars en aanbieders hebben vragen gesteld over Onvolledige behandeltrajecten in de gb-ggz met meer dan 120 minuten tijdsbesteding. Daarom licht de NZa de systematiek van de gb-ggz toe.

In de gb-ggz zijn er vier integrale prestaties:

  • Kort (BK)
  • Middel (BM)
  • Intensief (BI)
  • Chronisch (BC)

 

De zorgaanbieder declareert de prestatie met het patiëntprofiel dat aansluit bij de zorgvraagzwaarte van de patiënt. Het uitgangspunt is dat – bij aanwezigheid van een DSM-stoornis – de ingeschatte zorgvraagzwaarte leidend is, waarbij het niet uitmaakt hoe lang de behandeling duurt.

Voor uitzonderlijk korte trajecten die minder dan 120 minuten duren, geldt in specifieke gevallen een uitzondering. Die specifieke gevallen zijn:

  • doorverwijzing naar g-ggz
  • beëindiging behandeling
  • overlijden patiënt

 

In die gevallen mag de zorgaanbieder een onvolledig behandeltraject (ozp) in rekening brengen. Dit mag ook als het langer dan 120 minuten duurt om te concluderen dat géén DSM-stoornis kan worden vastgesteld.

Als het langer dan 120 minuten duurt om vast te stellen dat de cliënt in de g-ggz thuishoort (in plaats van de gb-ggz), dan geldt dus het volgende:

  • als er (nog) geen DSM-stoornis is vastgesteld, dan kan de prestatie onvolledig behandeltraject worden gedeclareerd
  • als er wel een DSM-stoornis is vastgesteld, dan dient op basis van de criteria uit de prestatieomschrijvingen gb-ggz de best passende prestatie in rekening gebracht te worden (en dus niet het onvolledig behandeltraject).

Ook interessant

NZa gaat algemene kortingspercentages door zorgverzekeraars onderzoeken

Afslagpercentages tot wel 20% heel normaal voor vrijgevestigden Zoals u weet, maakte de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) in augustus 2019 de nieuwe tarieven 2020 ...

Lees meer

Let op: 2020 is een schrikkeljaar!

Een dbc mag 365 dagen open staan. Omdat 2020 een schrikkeljaar is, dient u dbc’s die u opent op 1 januari 2020 te ...

Lees meer