Over de LVVP

Nieuwe regelgeving 2021

Nieuwe regelgeving 2021

10-12-2020 Print

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft de nieuwe regelgeving en de tarieven voor de ggz 2021 gepubliceerd. De tarieven voor komend jaar zijn geïndexeerd. Verder is van belang dat de verwijzing naar de veldnorm over opeenvolgende producten in de generalistische basis-ggz gehandhaafd blijft en dat er een foutje in de privacyverklaring is aangepast.

Seriële prestaties in de generalistische basis-ggz

Zorgverzekeraars hanteren in de generalistische basis-ggz in beginsel de eis dat een patiënt klachtenvrij moet zijn na één prestatie in de generalistische basis-ggz. Er wordt onduidelijkheid ervaren wanneer een nieuwe prestatie geleverd mag worden. Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten (LVVP) hebben voor de omgang met opeenvolgende producten in de generalistische basis-ggz een gezamenlijke werkwijze opgesteld. Via een voetnoot in de regelgeving verwijst de NZa ter informatie naar de websites van de partijen voor de uitwerking van deze werkwijze. De inhoud van de voetnoot is genuanceerd, door aan te geven dat het om een werkwijze gaat die alleen voor vrijgevestigde zorgaanbieders van toepassing is.

Verwijzing in privacyverklaring

Onder punt 3 in de privacyverklaring (die als bijlage 5 is opgenomen bij de nadere regel voor de g-ggz) wordt verwezen naar een verkeerd artikel uit deze nadere regel. Er staat art. 3.5, maar dit moet art. 5.5 zijn. Dit wordt in het format privacyverklaring 2021 gecorrigeerd. Het gewijzigde format staat nog niet op de website van de NZa.

Uitzonderingen parallelliteit (g-ggz)

In nadere regel voor de g-ggz staat bij de toelichting op de uitzonderingen op de parallelliteit abusievelijk ‘instellingen’ vermeld waar moet staan ‘zorgaanbieders’ (waar dus ook vrijgevestigden onder vallen). Dit is in de versie voor 2021 gecorrigeerd.

De nieuwe beleidsregels vindt u op Mijn LVVP:

Ook interessant

We zoeken brainstormers voor het LVVP-congres!

Het eerstvolgende LVVP-congres vindt plaats in mei 2022. Daarom willen we begin 2021 starten met twee brainstormsessies met als doel: een pakkend ...

Lees meer

Tweede Kamer: 45 extra opleidingsplaatsen gz-psychologen

Op 8 december jl. heeft de Tweede Kamer een motie van Wim-Jan Renkema (GroenLinks) aangenomen die het kabinet vraagt 45 extra opleidingsplaatsen ...

Lees meer