Over de LVVP

Nieuwe subsidieregeling opleidingen jeugd-ggz 2015”“2017

Nieuwe subsidieregeling opleidingen jeugd-ggz 2015”“2017

04-02-2015 Print

Nu de jeugd-ggz per 1 januari 2015 is overgeheveld naar de gemeenten, heeft dat ook gevolgen voor de bekostiging van opleidingsplaatsen in deze sector. Omdat het van groot belang is dat er voldoende opleidingsplaatsen voor vervolgopleidingen beschikbaar worden gesteld, heeft het ministerie van VWS de Subsidieregeling Opleidingen in een jeugd-ggz-instelling 2015–2017 in het leven geroepen. Ggz-professionals die kinderen en jeugdigen (tot 18 jaar) behandelen, kunnen een beroep doen op deze regeling. Uitbetaling van de subsidie verloopt dan via het ministerie van VWS en niet via de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Voor het overige verandert er niets voor aanbieders van jeugd-ggz: zij blijven als altijd partij bij de verdeling van opleidingsplaatsen. Dat wil zeggen dat de opgebouwde opleidingshistorie intact blijft en dat er dus een kans is op toekenning van de subsidie. Zorgaanbieders die naast jeugd-ggz ook ggz bieden voor volwassenen (18+) kunnen opgaan voor het reguliere traject voor de beschikbaarheidbijdrage.

Op de website van de toewijzende organen (BOLS en TOP) kunt u een verklaring downloaden die u ingevuld en ondertekend naar het ministerie van VWS dient te sturen. De verklaring dient u uiterlijk 1 juni 2015 te retourneren. Op de website van TOP staat de verklaring voor de beroepen ggz (gz-psycholoog, psychotherapeut, klinisch (neuro)psycholoog en ggz verpleegkundig specialist). 

Ook interessant

Aanpassing artikel 13 opnieuw ter discussie

Nu de senaat in december tegen aanpassing van artikel 13 van de Zorgverzekeringswet heeft gestemd, komt het kabinet met een nieuw ...

Lees meer

LPGGz organiseert symposium Zelfmanagement en passende zorg

Bent u opzoek naar inspiratie en wilt u meedenken over passende zorg en zelfmanagement in de ggz? Kom dan op 27 ...

Lees meer