Over de LVVP

Nieuwe versie richtlijn ggz en corona

Nieuwe versie richtlijn ggz en corona

03-02-2022 Print

Onlangs is de 18de versie van de richtlijn ggz en corona gepubliceerd, met een wijziging in de paragraaf Verantwoord inzetten van personeel.

Er is één wijziging doorgevoerd in de paragraaf 2.15 Verantwoord inzetten van personeel, naar aanleiding van veranderende regels voor quarantaine bij besmette huisgenoten. De tekst van de paragraaf is grotendeels vervangen door deze alinea:

De LCI-richtlijn COVID-19 van het RIVM bevat de Bijlage Uitgangspunten testbeleid en inzet zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis. Hierin lees je alles over wanneer testen, wanneer in quarantaine en wanneer aan het werk. De uitgangspunten gelden allemaal ook voor de ggz.

Ook interessant

Herregistratie FGzPt klinisch psycholoog moeilijker na invoering zpm

Door de invoering van het zorgprestatiemodel (zpm) wordt het moeilijker om te voldoen aan de urennorm voor directe patiëntgebonden ...

Lees meer

Eerstelijnspartijen vragen Den Haag het verschil te maken: heroverweeg jaarverantwoording

Al jaren is de regeldruk in de zorg een groot probleem, zelfs een van de belangrijkste redenen waarom zorgpersoneel de ...

Lees meer