Over de LVVP

Nieuwe versie van ZN circulaire ggz-therapieën

Nieuwe versie van ZN circulaire ggz-therapieën

03-10-2019 Print

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) heeft samen met Zorginstituut Nederland (ZiNL) een nieuwe versie van de circulaire ggz-therapieën uitgebracht. Het document bevat een gezamenlijk advies over het al dan niet voldoen van therapieën aan de stand van de wetenschap en praktijk. Het betreft therapieën die in de ggz worden toegepast, maar niet zijn geduid door ZiNL. De LVVP vindt dat er veel op de lijst is af te dingen en dat zorgverzekeraars hiermee op de stoel van de behandelaar gaan zitten.

Deze herziene versie van september 2019 (kenmerk ZN-19-234) vervangt de ZN-circulaire therapieën ggz van 17 januari 2018 (kenmerk ZN-17-2220). Ten opzichte van de vorige circulaire zijn de volgende therapievormen toegevoegd (onder D):

  • Cref (circle reprint emotional foundation)
  • Heartmath (gericht op lichaamsbewustzijn en emotieregulatie)
  • VSDT (visual schema displacement therapy)
  • VCDT (visual coding displacement therapy)
  • IEMT (integral eye movement therapy)
  • (TR-)EMI (trauma release eye movement integration)

 

Geen draagvlak bij professionals
Principieel vindt de LVVP dat de zorgverzekeraars veel te veel op de stoel van de professional gaan zitten door zo gedetailleerd te beschrijven wat wel en niet mag met welke indicatie. Het verbaast ons dat de gehele ggz beschreven wordt op een paar A4’tjes, terwijl groepen deskundigen jarenlang werken aan veel zorgstandaarden om de zorg adequaat te beschrijven.

Deze circulaire is het gevolg van een fout systeem waarbij de verkeerde organisaties de verkeerde conclusies trekken op basis van verkeerde aannames. En dat alleen maar om de kosten te beperken en te verantwoorden. ZN en ZiNL houden elkaar de hand boven het hoofd door te wijzen op de unanieme conclusies van de medisch adviseurs. Terwijl we weten dat een dergelijke unanieme conclusie van bijvoorbeeld ter zake kundige hoogleraren en onderzoekers er niet is.

Al eerder bezwaar gemaakt
Al bij het verschijnen van de vorige editie van de circulaire hebben een aantal veldpartijen, waaronder de LVVP, bij ZN aangegeven in gesprek te willen over betrokkenheid van professionals bij de inhoud van de circulaire en de totstandkomingsprocedure. ZN heeft tot op heden echter geen gehoor gegeven aan onze wens.

Ook interessant

Nieuwe website over het zorgprestatiemodel

In het voorjaar van 2019 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de staatssecretaris van VWS geadviseerd om het zorgprestatiemodel in te voeren ...

Lees meer

Wijziging Transparantieregeling per 1 augustus 2019

Per 1 augustus 2019 is er een nieuwe versie van de Transparantieregeling in werking getreden. De plicht om cliënten te wijzen ...

Lees meer