Over de LVVP

Nieuwe website met boeiende informatie over de zorg in uw gemeente

Nieuwe website met boeiende informatie over de zorg in uw gemeente

16-05-2019 Print

In opdracht van VWS heeft het RIVM de website www.regiobeeld.nl gemaakt: een interactieve website die veel boeiende informatie biedt over de huidige en toekomstige zorgbehoefte en het zorgaanbod. De website laat goed zien dat zorg een gemeenschappelijke opgave is. Wat gaat goed en wat kan beter? Het doel van de site is dat de zorg zo georganiseerd wordt dat de patiënt zich het best geholpen voelt in zijn dagelijks functioneren.

Bron van informatie en basis voor regionaal overleg tussen professionals
Bekijk bijvoorbeeld de trend in ervaren gezondheid in de gemeente waar u werkzaam bent. Kijk vervolgens wat de trend is in het aantal inwoners met één aandoening en het aantal inwoners met twee of meer aandoeningen. U kunt ook bekijken hoe een bepaalde aandoening zich zal ontwikkelen, zoals de prevalentie van angststoornissen en stemmingsstoornissen. Ook kunt u zien hoe groot het beroep op de zorg is in uw gemeente en van welke typen zorg vooral gebruik gemaakt wordt. Daarnaast biedt de site inzage in de bevolkingsontwikkeling: hoeveel procent van de inwoners is 65 of ouder, en hoeveel procent is 80 of ouder? Bekijk ook het zorgaanbod en de sociale omgeving per gemeente.

Juiste zorg op de juiste plek
De website is ontwikkeld ter ondersteuning van de beweging juiste zorg op de juiste plek. De site is nog in ontwikkeling en zal continu aangevuld worden. Feedback is welkom om de website te verbeteren.

Ook interessant

Waar vindt u de regels voor het werken met dbc’s?

Het LVVP-bureau krijgt veel vragen over dbc’s. Wist u dat de Nederlandse Zorgautoriteit hiervoor regels heeft opgesteld?

Lees meer

LVVP stelt NZa/Vektis ultimatum voor aanpassen aanleverformat wachttijden

Zoals wij u op 11 april jl. berichtten, komt de LVVP in actie tegen de hoge administratieve lasten. We richten onze ...

Lees meer