Over de LVVP

Nieuwe website over het zorgprestatiemodel

Nieuwe website over het zorgprestatiemodel

03-10-2019 Print

In het voorjaar van 2019 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de staatssecretaris van VWS geadviseerd om het zorgprestatiemodel in te voeren in de ggz en fz. De huidige g-ggz (dbc’s) en gb-ggz (producten) worden dan vervangen door een model van consulten. De staatssecretaris heeft het advies onder voorbehoud overgenomen. Per 1 juni 2019 is het programma ‘zorgprestatiemodel ggz en fz’ gestart. Daarin werken veldpartijen samen aan de uitwerking en implementatie van het zorgprestatiemodel én aan de verdere ontwikkeling van de zorgvraagtypering. De zorgvraagtypering moet bijdragen aan een betere klinische herkenbaarheid van patiënten en betere sturing op gepaste en doelmatige zorg. Via de website www.zorgprestatiemodel.nl kunt u de ontwikkelingen volgen.

Wat is het zorgprestatiemodel?
Het zorgprestatiemodel is vanaf 2022 de nieuwe bekostiging voor geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg. Het wordt een bekostiging met eenvoudige regels en duidelijke nota’s. Met eerlijke vergoedingen voor gepaste zorg. En met niet meer administratie dan nodig is. De hoofdlijnen van het model zijn al bekend. Branche-organisaties, zorgverleners en overheid werken die hoofdlijnen in 2019 en 2020 samen verder uit in het programma Zorgprestatiemodel. In 2021 kijken we of alles voor iedereen goed werkt.

Opdrachtgever
De formele opdrachtgever van het programma is het Bestuurlijk Overleg hoofdlijnenakkoord (BO HLA). Het BO HLA delegeert het opdrachtgeverschap via een programma-opdracht aan de Bestuurlijke commissie zorgprestatiemodel, waarin de LVVP participeert. Het Programmateam is de spil van dit landelijke traject. Het Programmateam, waarin de LVVP ook actief is, geeft uitvoering aan het programmaplan, door onder andere te sturen op basis van de integrale programmaplanning, werkgroepen in te richten en op te heffen en te monitoren of de beoogde doelen worden behaald en hierover te rapporteren.

Website gelanceerd
Deze week is de informatieve website www.zorgprestatiemodel.nl gelanceerd. Daar kan iedereen de ontwikkelingen rond het zorgprestatiemodel volgen.

Ook interessant

LVVP maakt bezwaar tegen nieuwe tarieven ggz

Op basis van het kostprijsonderzoek ggz/fz dat eind 2019 plaatsvond, heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de nieuwe tarieven voor de ...

Lees meer

Nieuwe versie van ZN circulaire ggz-therapieën

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) heeft samen met Zorginstituut Nederland (ZiNL) een nieuwe versie van de circulaire ggz-therapieën uitgebracht. Het document ...

Lees meer