Over de LVVP

Nieuwe zorgfraudewet gaat te ver

Nieuwe zorgfraudewet gaat te ver

23-08-2018 Print

Om fraude met zorggeld beter op te kunnen sporen, is er een nieuwe wet in de maak: Wet bevorderen samenwerking en rechtmatige zorg. Maar deze wet gaan te ver. Met de KNMG is de LVVP van mening dat de nieuwe fraudewet een onnodige inbreuk op het beroepsgeheim betekent.

Vertrouwelijke gegevens verplicht delen

Geld dat bedoeld is voor de zorg, moet besteed worden aan de zorg. Helaas is dit niet altijd geval. Artsen leveren medische gegevens aan gemeenten en zorgverzekeraars aan om de zorg die zij geleverd hebben te declareren. Het wetsvoorstel verplicht gemeenten en zorgverzekeraars om deze vertrouwelijk verstrekte gegevens actief met elkaar te delen en te gebruiken in onderzoek naar fraude. Er komt een Informatieknooppunt Zorgfraude van de overheid: de genoemde partijen, maar ook toezichthouders en inspectie- en opsporingsdiensten worden verplicht om deze medische gegevens met het informatieknooppunt te delen en gegevens over bekende fraudeurs mogen met elkaar uitgewisseld worden.

 

Gevolgen voor de praktijk?

Als individuele behandelaar kun je niet voorkomen dat patiëntinformatie die je verplicht moet aanleveren, wordt gebruikt voor fraudeonderzoek. Maar wat betekent dit in de praktijk als patiënten weten dat hun medische gegevens bij de behandelaar niet langer veilig zijn? Gaan ze informatie achterhouden die juist voor een behandeling in de ggz cruciaal kan zijn? Gaan ze zorg mijden, of vragen om hun gegevens te vernietigen?

 

Privacy patiënt onvoldoende gewaarborgd

Het wetsvoorstel om zorgfraude aan te pakken, stuitte op meer kritiek. De Patiëntenfederatie sluit aan op de visie van de KNMG en vindt dat de nieuwe fraudewet te weinig rekening houdt met de privacy van de patiënt. Ook GGZ Nederland, ActiZ en de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) stellen dat de wet onvoldoende waarborgen bevat om te voorkomen dat zorgaanbieders onterecht of te snel worden aangemerkt als frauderend.

 

Voorkom onnodige inbreuken op medisch beroepsgeheim

De LVVP sluit hierop aan en vindt het van groot belang dat onnodige inbreuken op het medisch beroepsgeheim voorkomen worden. De verwachting is dat het wetsvoorstel in het najaar naar de Tweede Kamer gestuurd wordt. Wordt vervolgd!

Ook interessant

Tweede Kamer debatteert over Jeugdwet

Op donderdag 21 juni jl. vond een debat plaats in de Tweede Kamer over de tussenevaluatie van de Jeugdwet en het ...

Lees meer

Een bijdrage ontvangen voor opleiden in de zorg?

Het opleiden van psychologen en/of psychotherapeuten is leuk en leerzaam. Vrijgevestigde praktijken van psychologen en psychotherapeuten die willen gaan ...

Lees meer