Over de LVVP

Nieuws over opleidingsplaatsen in de ggz

Nieuws over opleidingsplaatsen in de ggz

04-02-2016 Print

In 2015 heeft de Stichting Toewijzing Opleidingsplaatsen (TOP) het maken van een verdelingsvoorstel voor het verkrijgen van een beschikbaarheidsbijdrage ter hand genomen. Eén van de besluiten die het TOP-bestuur heeft genomen, is om bij het maken van het voorstel meer dan voorheen rekening te houden met de plaats waar de gz-professional uiteindelijk gaat werken; de zogenoemde vindplaats. Om dit besluit goed uit te kunnen voeren wordt voor de opleiding tot gz-psycholoog vanaf 2016 een onderscheid gemaakt tussen instellingen en vrijgevestigde praktijken. Alle betrokken instellingen en vrijgevestigden uit de ggz-sector hebben deze week van TOP een mail ontvangen met een voorlopige indeling. Indien u opleidt tot gz-psycholoog en behoort tot de ggz-sector en nog geen voorstel tot indeling van TOP hebt ontvangen, neemt u dan contact op met TOP via toewijzen@top-opleidingsplaatsen.nl.

Inschrijving voor opleiden in 2017 bij de opleidingsinstellingen
Voor het maken van het toewijzingsvoorstel maakt TOP ook dit jaar gebruik van de gegevens zoals die op 31 maart bij de opleidingsinstellingen bekend zijn. Als u van plan bent om op te leiden voor de opleiding tot gz-psycholoog, psychotherapeut, klinisch (neuro)psycholoog of verpleegkundig specialist ggz dan dient u dit aan te geven bij uw opleidingsinstelling.

 

Controleren gegevens in het register FGzPt
Voor het bepalen van het historisch opleidingsvolume (hov), onderdeel van het toewijzingsvoorstel, maakt TOP gebruik van de gegevens in het Register zoals door u als praktijkopleiding bijgehouden bij de FGzPt. Voor het komende verdeelvoorstel maakt TOP gebruik van de gegevens over de jaren 2013, 2014 en 2015. Op 1 april 2016 zal de FGzPt deze gegevens aan TOP beschikbaar stellen. De praktijkopleidingen dienen de gegevens in het register over de afgelopen jaren, voor zover nog niet gedaan, zelf te controleren en autoriseren.

Ook interessant

Contractering 2017 op basis van leveringsvoorwaarden LVVP

Geïnspireerd op de huisartsenactie ‘Het roer moet om!’ riepen we onze leden afgelopen najaar op om ...

Lees meer

Zorgverzekeraars informeren consumenten onvoldoende

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft onderzoek laten doen naar de informatie die zorgverzekeraars telefonischaan consumenten geven. De meeste zorgverzekeraars voldoen ...

Lees meer