Over de LVVP

Nieuwsupdate over contractering 2020

Nieuwsupdate over contractering 2020

03-10-2019 Print

In deze nieuwsupdate vindt u meer informatie over het sluiten van een gecombineerd contract met Menzis, de doorleverplicht van VGZ en het verzetten van de sluitingsdatum van Zilveren Kruis. Daarnaast is het LVVP-contractenoverzicht vandaag weer geactualiseerd. Raadpleeg steeds de meest recente versie van de website. U vind het contractenoverzicht hier (download Mijn LVVP).

UPDATE dd. 5 oktober 2019!! Gecombineerd contract sluiten met Menzis?
Wilt u voor zowel de generalistische basis-ggz als voor de gespecialiseerde ggz een contract sluiten met Menzis? Dat kan. Het gecombineerde contract was tot en met afgelopen vrijdag vanwege technische problemen niet beschikbaar in Vecozo. Inmiddels hebben wij bericht ontvangen van Menzis dat de problemen verholpen zijn. De gecombineerde vragenlijst voor aanbieders die zowel gb-ggz als g-ggz leveren is online. U kunt dus gewoon dit formulier invullen; beide vragenlijsten apart invullen is niet nodig!

VGZ handhaaft doorleverplicht niet
Eerder heeft de LVVP bezwaar gemaakt tegen de doorleverplicht die VGZ in de contracten heeft opgenomen. VGZ heeft ons bericht dat zij over het jaar 2020 de doorleverplicht die geldt voor de gespecialiseerde ggz voor vrijgevestigde praktijken en kleine groepspraktijken niet zal handhaven. Dit betekent dat de zorgaanbieder – als het zorgkostenplafond bereikt is – nieuw in zorg te nemen naturaverzekerden mag doorverwijzen naar de afdeling Zorgadvies en Bemiddeling van VGZ of naar een andere gecontracteerde aanbieder waarvan hij weet dat deze nog wel ruimte heeft binnen zijn zorgkostenplafond. Uiteraard dienen de lopende behandelingen wel uitgevoerd te worden.

Voor restitutieverzekerden geldt dat zij altijd bij hun aanbieder van keuze terecht moeten kunnen; ook indien het plafond bereikt is, zullen deze behandelingen door VGZ toch vergoed worden aan de aanbieder.
VGZ vermeldt op de website dat de aanbieder te maken heeft met een zorgkostenplafond.
Mocht u voor het jaar 2019 tegen problemen met de doorleverplicht aanlopen, dan kunt u rechtstreeks contact opnemen met VGZ.

VGZ: welk certificaat uploaden?
VGZ heeft op 27 september jl. de vragenlijsten voor de digitaal te contracteren partijen aangeboden in Vecozo. In de vragenlijsten voor de gespecialiseerde ggz (door VGZ SGGZ genoemd) blijkt een combinatie van vragen voor te komen die onduidelijkheid oplevert. Het gaat om de volgende vragenlijsten met daarbij de betreffende vragen:

  • Vragenlijst SGGZ individueel 2020. Vraag 02.02.02 (Alle in de instelling werkzame regiebehandelaren zijn ingeschreven in 2020 in een voor hen betreffend landelijk register NVvP, NVP, LVVP, NIP, VSR, VenVN) en vraag 02.02.03 (Upload hier uw certificaat).
  • Vragenlijst SGGZ Groepspraktijken 2020. Vraag 01.04.02 (Alle in de instelling werkzame regiebehandelaren zijn ingeschreven in 2020 in een voor hen betreffend landelijk register NVvP, NVP, LVVP, NIP, VSR, VenVN) en vraag 01.04.03 (Upload hier uw certificaat).
  • Vragenlijst SGGZ Instellingen 2020. Vraag 01.04.02 (Alle in de instelling werkzame regiebehandelaren zijn ingeschreven in 2020 in een voor hen betreffend landelijk register NVvP, NVP, LVVP, NIP, VSR, VenVN) en vraag 01.04.03 (Upload hier uw certificaat).
  • Vragenlijst SGGZ Plus 2020. Vraag 01.04.02 (Alle in de instelling werkzame regiebehandelaren zijn ingeschreven in 2020 in een voor hen betreffend landelijk register NVvP, NVP, LVVP, NIP, VSR, VenVN) en vraag 01.04.03 (Upload hier uw certificaat).

Het blijkt onduidelijk te zijn welk certificaat hier geüpload kan worden. Naast het uploaden van een geldig visitatiecertificaat van de betreffende beroepsvereniging, volstaat het om een bewijs van inschrijving in de landelijke registers te uploaden voor iedere regiebehandelaar. Indien u hieraan voldoet en dit uploadt, kunt u door naar de volgende vraag.

Heeft u nog andere vragen aan VGZ over de contractering 2020? Op de website van VGZ vindt u uitgebreide informatie.

Sluitingsdatum Zilveren Kruis drie dagen verzet
Zilveren Kruis heeft drie dagen later dan gepland een mailnotificatie uit VECOZO verzonden dat uw vragenlijst klaar staat. Om u voldoende gelegenheid te geven de overeenkomst af te sluiten, verlengt Zilveren Kruis de sluitingsdatum tot 31 oktober 2019.

Tarieven 2020
Bij de LVVP komen veel berichten van leden binnen over de lage tarieven voor 2020. De ggz-tarieven zijn onlangs verlaagd door de NZa en verzekeraars hanteren in een aantal gevallen ook lage(re) percentages. De LVVP heeft onlangs bezwaar aangetekend bij de NZa tegen de verlaging van de tarieven voor ggz. Zie ook onze berichtgeving verderop in deze nieuwsbrief. [LINK]De LVVP onderhandelt -om mededingingstechnische redenen- echter niet met de verzekeraars over de tarieven en de tariefpercentages die zij hanteren. De verdergaande ontwikkeling van lagere tariefpercentages baart ons echter wel grote zorgen, zeker in combinatie met de hoge administratieve lasten en de wachtlijstproblematiek.

LVVP-contractenoverzicht geactualiseerd
Vandaag is er een nieuwe, geactualiseerde versie van het contractenoverzicht online gezet. U vindt het LVVP-contractenoverzicht hier (download van Mijn LVVP).

Uw visitatiecertificaat vindt u op Mijn LVVP
Heeft u voor het sluiten van een contract uw visitatiecertificaat nodig? Dat kunt u eenvoudig downloaden van Mijn LVVP.

  • Ga naar www.lvvp.info en log in via de rode knop rechtsboven. NB: Lukt inloggen niet? Kijk dan hier.
  • Onder het lint bovenin met het hoofdmenu verschijnt een tweede menulint. Klik op het derde item ‘Mijn documenten’
  • Hier vindt u documenten als bewijs lidmaatschap en uw visitatiecertifica(a)t(en).
  • Klik bij het document van uw keuze op downloaden en sla het document op uw computer op.

Mocht u uw visitatiecertificaat ooit kwijtraken, dan kunt u het altijd terugvinden op Mijn LVVP.

Ook interessant

U heeft een mail naar een verkeerd mailadres gestuurd. Wat nu?

U typt de eerste letters van het mailadres in en het mailprogramma vult dit automatisch aan tot een compleet mailadres. ...

Lees meer

‘Inspirerend, inhoudelijk goed en gezellig’!

‘Inspirerend, inhoudelijk goed en gezellig’! Zo beschrijven leden het LVVP-congres van vrijdag 27 september jl., waarbij zo’n 250 mensen aanwezig waren. ...

Lees meer