Over de LVVP

NMa gaat in hoger beroep tegen besluit rechtbank

NMa gaat in hoger beroep tegen besluit rechtbank

04-02-2007 Print

Nadat de Rechtbank Rotterdam in juli 2006 het NMa-besluit van 2004 inzake de door NVVP, NIP en LVE gehanteerde adviestarieven vernietigde en de NMa opdroeg een nieuw besluit te nemen, heeft de NMa hoger beroep ingesteld.

Tegen dat hoger beroep bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) en het nieuwe besluit op bezwaar heeft de NVVP een verweerschrift opgesteld. We wachten nu af hoe het CBb oordeelt. Het NVVP-bestuur is en blijft van mening dat het gewraakte adviestarief niets van doen had met mededingingsbeperking of concurrentievervalsing en dat de boete onrechtmatig is opgelegd.

Ook interessant

Inning eigen bijdrage in 2008: laatste stand

Het ministerie van VWS en de zorgverzekeraars zijn nog niet uit de impasse rond de eigen bijdrage psychotherapie.

Lees meer

Doorbraakproject implementatie richtlijn angststoornissen

Enige tijd geleden heeft iedere zorgaanbieder in de eerste- en tweedelijns-GGZ, van ZonMw een folder ontvangen waarin gewezen werd op ...

Lees meer