Over de LVVP

Nog geen juridische basis voor aanlevering ROM-data aan SBG

Nog geen juridische basis voor aanlevering ROM-data aan SBG

06-09-2018 Print

De LVVP blijft het belang benadrukken van ROM voor het monitoren van de behandeling en het onderling vergelijken van de behandelresultaten met andere zorgaanbieders (spiegelinformatie). Hiervoor bestaan geen juridische obstakels. ROM’men is bovendien een verplichting in het kwaliteitsstatuut. Het aanleveren van ROM-data aan SVR/SBG raden wij echter nog steeds af.

Individuele tuchtrechtelijke aansprakelijkheid

Voor het aanleveren van ROM-data ten behoeve van spiegelinformatie is nog steeds onvoldoende juridische basis: de privacy van de persoonsgegevens wordt onvoldoende gegarandeerd. Met name vrijgevestigde zorgaanbieders zijn daarin uiterst kwetsbaar vanwege hun individuele tuchtrechtelijke aansprakelijkheid. De LVVP wil haar leden daarvoor behoeden en adviseert daarom nog steeds om geen data door te leveren aan SVR/SBG.

 

De switch bij SVR staat standaard op ‘niet aanleveren’

Stichting Vrijgevestigden ROM’men (SVR) faciliteert voor vrijgevestigden de aanlevering van ROM-data aan Stichting Benchmark GGZ (SBG). Op 20 maart jl. heeft SVR de switch waarmee automatisch wordt doorgeleverd voor iedereen eenmalig op ‘niet aanleveren bij SBG’ gezet. U kunt de switch op elk moment zelf aanpassen. De LVVP adviseert om vooralsnog geen ROM-data aan te leveren: niet aan SBG, maar voor alle zekerheid ook niet aan doorleverportaal SVR.

 

U kunt zelf de switch bij SVR op elk gewenst moment aanpassen

Tot medio 2017 kon u via een switch in het SVR-portaal eenmalig kiezen voor wel of niet doorleveren van uw ROM-data aan SBG; daarna was het niet meer mogelijk om uw keuze te wijzigen. Branche- en beroepsverenigingen hebben onderling besloten dat alle vrijgevestigden te allen tijde zelf de regie moeten hebben om hun ROM-data al dan niet aan te leveren bij SBG. Daarom heeft SVR op 20 maart jl. de switch eenmalig voor iedereen op ‘niet aanleveren bij SBG’ gezet. U kunt de switch op elk moment zelf aanpassen.

 

Hoe past u de switch aan? 

Mocht u de switch op enig moment willen herstellen om aanlevering van uw ROM-data aan SBG mogelijk te maken, dan zet u de switch in het SVR-portaal op ‘aanleveren’. U doet dat door in het klantportaal”¯in te loggen en naar uw account te gaan. Deze verandering heeft geen effect op reeds aangeleverde gegevens bij de SBG. Hebt u vragen? Neem dan contact op met SVR via www.svr.nl of tel: (088) 345 03 20.

Ook interessant

Contractenoverzicht 2019 gereed

Zoals elk jaar maken we voor de leden een overzicht van de contracten van alle zorgverzekeraars. Dit contractenoverzicht 2019 is nu ...

Lees meer

VGZ verplicht aanlevering CQi- en ROM-data in contracten 2019

VGZ heeft in de contracten voor 2019 opgenomen dat zorgaanbieders verplicht zijn zowel CQi- als ROM-data aan te leveren voor de ...

Lees meer