Over de LVVP

Nog geen nieuw model kwaliteitsstatuut (ks) en geldigheid huidige ks

Nog geen nieuw model kwaliteitsstatuut (ks) en geldigheid huidige ks

11-09-2019 Print

De landelijke werkgroep kwaliteitsstatuut heeft in de afgelopen periode intensief gewerkt aan de verbetering van het standaard model kwaliteitsstatuut. Ondanks alle inspanningen hebben partijen hierover helaas geen overeenstemming bereikt. Zorginstituut Nederland (ZIN) is nu aan zet en inventariseert verschillende overwegingen en aandachtspunten. Zolang er geen nieuw model kwaliteitsstatuut is, blijft het huidige model van toepassing en dat is ook zo op de website www.ggzkwaliteitsstatuut.nl geïmplementeerd. Uw huidige, goedgekeurde kwaliteitsstatuut is geldig tot eind 2019. Partijen gaan met het ZIN in gesprek over verlenging van de geldigheidsduur.

Nog geen nieuw model kwaliteitsstatuut
De landelijke werkgroep kwaliteitsstatuut heeft in de afgelopen periode intensief gewerkt aan de verbetering van het standaard model kwaliteitsstatuut. Dit is onder andere gedaan op basis van gemaakte afspraken in het hoofdlijnenakkoord ggz.

Ondanks alle inspanningen hebben partijen helaas geen overeenstemming bereikt over een nieuwe versie van het kwaliteitsstatuut. Vooralsnog is er dus geen nieuwe versie van het kwaliteitsstatuut bij het ZIN ingediend. Op verzoek van het ZIN hebben alle betrokken partijen een schriftelijke reactie gegeven, waarin zij duidelijk maken wat voor hen de belangrijkste overwegingen en aandachtspunten voor het vervolgproces zijn. De reactie van de LVVP vindt u hier. Om een afgewogen besluit te kunnen nemen over een vervolg -dat zo goed mogelijk recht doet aan de ingebrachte visies van betrokkenen en hen in deze discussie zo goed mogelijk verder helpt-, zal het ZIN de reacties bundelen en van een reactie voorzien. Het ZIN streeft ernaar om eind september 2019 een definitief besluit over het vervolg te nemen.

Geldigheid van uw huidige kwaliteitsstatuut
Zolang er geen nieuw model kwaliteitsstatuut is, blijft het huidige model van toepassing en dat is ook zo op de website www.ggzkwaliteitsstatuut.nl geïmplementeerd. Uw huidige, goedgekeurde kwaliteitsstatuut is geldig tot eind 2019. Partijen gaan met het ZIN in gesprek over verlenging van de geldigheidsduur.

In het kader van de transparantie worden de gegevens van uw kwaliteitsstatuut gepubliceerd zoals afgesproken in het openbare databestand van Zorginstituut Nederland en op de website www.kiezenindeggz.nl (MIND) mits u daarvoor toestemming hebt gegeven. Zie onze eerdere berichtgeving hierover. Let op: geeft u geen toestemming voor doorlevering aan ZIN, dan kan tot problemen leiden! In de loop van september zal MIND publiceren over www.kiezenindeggz.nl; cliënten kunnen daar de keuze-informatie gaan raadplegen. Als u wilt nagaan welke toestemming u heeft gegeven voor het doorleveren van gegevens aan MIND en aan Zorginstituut Nederland, dan kunt dat eenvoudig controleren op de website https://www.ggzkwaliteitsstatuut.nl/. U dient dan eerst in te loggen.

Vragen over uw ks?
Met vragen over uw ks kunt u terecht bij de helpdesk via tel. (088) 126 3915, bereikbaar op maandag en donderdag van 10:00 tot 12:00 uur en 13:00 en 15:00 uur. U kunt ook mailen naar helpdesk@ggzkwaliteitsstatuut.nl.

Ook interessant

Kwaliteitsstatuut (ks): vernieuwde website

De website www.ggzkwaliteitsstatuut.nl is vernieuwd. Vanaf 18 september 2019 is de nieuwe website online.

Lees meer

Heeft u zich al aangemeld voor LVVP-congres?

Nog één maand te gaan tot het LVVP-congres! Hoe bereiden onze sprekers zich voor? Dirk de Wachter is alvast aan ...

Lees meer