Over de LVVP

Nog niet alle tarieven zorgpolissen 2017 bekend

Nog niet alle tarieven zorgpolissen 2017 bekend

04-02-2017 Print

Zoals bekend, kunnen LVVP-leden gratis gebruikmaken van de Eiswijzer, waar de tarieven en eisen voor niet-gecontracteerde ggz beschikbaar zijn van alle zorgverzekeraars. Eiswijzer liet ons weten dat nog niet alle zorgverzekeraars hun restitutietarieven voor 2017 hebben bekendgemaakt. We zijn met Eiswijzer van mening dat dit onrechtmatig is. Immers, burgers hebben voor 31-12-2016 een zorgpolis afgesloten, terwijl zij niet weten wat zij vergoed krijgen in geval van niet-gecontracteerde zorg!

Eiswijzer heeft gesprekken gevoerd met de verzekeraars, de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ), consumentenprogramma Radar en de Consumentenbond. Echter zonder resultaat. De wetgeving is volgens Eiswijzer niet specifiek genoeg waardoor verzoeken om handhaving niet worden gehonoreerd. De LVVP gaat de Tweede Kamer hierover benaderen, in de hoop dat via die route druk kan worden uitgeoefend.
Eiswijzer zag zich genoodzaakt om de tarieven voor de naturapolissen van Menzis, VGZ en De Friesland op € 0,- vast te stellen. Gedurende het jaar zal Eiswijzer in samenwerking met verschillende brancheverenigingen en de NZa kijken hoe dit volgend jaar te voorkomen is.
De eisen die deze verzekeraars aan behandelingen stellen (machtigingen, uitsluitingen op basis van de polis, mogelijkheid tot inzetten medebehandelaren et cetera) zijn uiteraard wel op de website opgenomen; de prijzen volgen zodra deze bekend zijn.
 

Ook interessant

Staatssecretaris Blokhuis wil aanpak regeldruk intensiveren

In de brief die staatssecretaris Paul Blokhuis recentelijk naar de Kamer stuurde, schrijft hij: “Samen met alle betrokken partijen wil ...

Lees meer

De LVVP zoekt leden voor projectgroepen indicatorontwikkeling

Zoals u weet, worden door het Netwerk kwaliteitsontwikkeling GGZ van 2015 tot 2017 18 kwaliteitsstandaarden ontwikkeld. Onderdeel hiervan is de ontwikkeling van kwaliteitsindicatoren. ...

Lees meer