Over de LVVP

Nog twee weken de tijd om mee te doen met de schrijfwedstrijd

Nog twee weken de tijd om mee te doen met de schrijfwedstrijd

01-05-2019 Print

De LVVP bestaat in 2019 vijf jaar. Om dat te vieren, organiseren we een schrijfwedstrijd voor leden. Het thema is gelijk aan dat van het LVVP-congres en luidt: ont-moeten. De prijsuitreiking vindt plaats op het LVVP-congres dat op 27 september 2019 plaatsvindt. Een aantal inzendingen hebben we al binnen. De deadline om een bijdrage in te sturen is al over twee weken, op 15 mei 2019.

 

Thema: ont-moeten
Dagelijks ontmoet u uw cliënten in uw eigen praktijk, elk met een eigen levensverhaal. Verhalen die u raken. Verhalen die goed, minder goed of ronduit slecht zijn begonnen. Of aflopen. Verhalen waarin u samen de rode draad probeert te herkennen. Verhalen die lezen als een gedicht. Verhalen die u probeert samen te herschrijven, anders te ‘lezen’ of om te buigen. Tegelijkertijd ‘moet’ u als vrijgevestigde ggz-professional van alles. De administratieve last weegt zwaar en kost veel tijd. Kostbare tijd, die u niet aan uw cliënten kunt besteden. Dat wringt. Met stress tot gevolg.

Wordt u de LVVP-schrijver of -dichter van het jaar?
Bent u zo’n vat vol verhalen en vindt u het leuk die op schrift te stellen? Doe dan mee met de LVVP-schrijfwedstrijd en schrijf een kort verhaal of gedicht over het bovengenoemde thema. Dit mag fictie of non-fictie zijn (let op: heel goed anonimiseren!) of een mengeling daarvan. Dus geen statements, visies op de zorg, klaagzangen, wetenschappelijke verhandelingen et cetera. Bestuursleden, leden van de congrescommissie en bureaumedewerkers zijn uitgesloten van deelname.

Jury, criteria en spelregels
De jury bestaat uit schrijfcoach Jacqueline van Zwieteren, Ria Mous (bestuurslid LVVP), Harmanne Menkveld en Tim Ruitenga (leden congrescommissie) en Ruth Bakker (neerlandicus en bureaumedewerker). Stuur een verhaal en/of gedicht in:

  • kort verhaal van maximaal 750 woorden (inclusief titel)
  • gedicht van maximaal 200 woorden (inclusief titel)

Lever uw tekst aan in lettertype Arial, lettergrootte 11, regelafstand 1,5. Inzendingen worden beoordeeld op:

  • originaliteit
  • spanningsboog
  • personages
  • schrijfstijl
  • plot
  • vorm

Voor meer informatie en criteria verwijzen we naar de spelregels (te downloaden op Mijn LVVP).

Uitreiking en publicatie
De prijsuitreiking zal plaatsvinden tijdens het LVVP-congres op 27 september 2019. Van een aantal geselecteerde inzendingen wordt een lustrumboek samengesteld, dat tijdens het congres wordt gepresenteerd. Staatssecretaris Paul Blokhuis heeft inmiddels toegezegd dat hij aanwezig zal zijn om het boek in ontvangst te nemen.

Meedoen?
Stuur uw inzending uiterlijk 15 mei 2019 naar r.bakker@lvvp.info onder vermelding van ‘inzending schrijfwedstrijd’. We hopen op veel inspirerende verhalen en gedichten!

Ook interessant

Individueel bezwaar aantekenen bij VGZ tegen terugvordering kan lonend zijn

Een LVVP-lid heeft onlangs bezwaar gemaakt tegen een terugvordering van VGZ op basis van overschrijding van het omzetplafond. En met ...

Lees meer

Ledenvergadering op 26 juni 2019 met inhoudelijk voorprogramma

Wist u dat de algemene ledenvergadering het hoogste orgaan is binnen de LVVP? Tijdens de algemene ledenvergaderingen wordt indien nodig ...

Lees meer