Over de LVVP

Nogmaals: het protocol verlenging psychotherapie

Nogmaals: het protocol verlenging psychotherapie

04-02-2007 Print

Sinds 1 januari jl. is het mogelijk om via het Protocol verlenging psychotherapie behandelingen die eerst maximaal 25/50 sessies konden beslaan te verlengen.

Informatie hierover van het CVZ kwam in etappes en was pas in de laatste week van januari helemaal correct, waardoor bij sommige zorgkantoren en contractanten misverstanden ontstonden. De juiste informatie is te vinden op de website www.lvvp.info, info voor psychotherapeuten, praktijkvoering, AWBZ. Belangrijk is dat er op de verlengingsformulieren geen diagnose-informatie vermeld wordt en evenmin de score van het protocol; de formulieren worden ingestuurd via de Toetsingscommissies.
De CGI-schaal heeft bij sommige leden vragen opgeroepen. Het gaat hier om de internationaal veel gebruikte Clinical General Impression scale, waarmee de verbetering van de cliënt t.o.v. het begin van de behandeling gescoord wordt. De schaal zelf staat onderaan de toelichting op het protocolformulier.

Ook interessant

Inning eigen bijdrage in 2008: laatste stand

Het ministerie van VWS en de zorgverzekeraars zijn nog niet uit de impasse rond de eigen bijdrage psychotherapie.

Lees meer

Doorbraakproject implementatie richtlijn angststoornissen

Enige tijd geleden heeft iedere zorgaanbieder in de eerste- en tweedelijns-GGZ, van ZonMw een folder ontvangen waarin gewezen werd op ...

Lees meer