Over de LVVP

NVP over rapport Beoordeling stand wetenschap en praktijk

NVP over rapport Beoordeling stand wetenschap en praktijk

04-02-2015 Print

De Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP) heeft gereageerd op de vraag van Zorginstituut Nederland (ZiNL) of diens rapport ‘Beoordeling stand van de wetenschap en praktijk’ voldoende duidelijk maakt hoe ZiNL invulling geeft aan zijn taak om in concrete situaties een uitspraak te doen over de vraag of de zorg/interventie voldoet aan de wettelijke norm.

De NVP geeft in haar schriftelijke reactie aan het rapport degelijk onderbouwd te vinden, maar wijst er tevens op dat zij de term ‘geneeskundige zorg’ graag uitgebreid ziet met ‘psychologische en psychotherapeutische zorg’. De NVP vindt tevens dat de psychotherapie en de psychotherapeut in het rapport expliciet genoemd moeten worden.

Zorg wordt in het rapport opgevat als medische verrichting, onderworpen aan de door ZiNL ruim opgevatte maatstaven van ‘evidence based medicine’. De NVP constateert echter dat de norm van de randomized controlled trial (rct) niet gehaald kan worden in het onderzoek naar langdurende interventies, omdat dat onderzoek niet subsidiabel is en rct’s daarom ontbreken.

ZiNL stelt het rapport naar verwachting in de loop van januari 2015 definitief vast.

Ook interessant

Aanpassing artikel 13 opnieuw ter discussie

Nu de senaat in december tegen aanpassing van artikel 13 van de Zorgverzekeringswet heeft gestemd, komt het kabinet met een nieuw ...

Lees meer

LPGGz organiseert symposium Zelfmanagement en passende zorg

Bent u opzoek naar inspiratie en wilt u meedenken over passende zorg en zelfmanagement in de ggz? Kom dan op 27 ...

Lees meer