Over de LVVP

NVVP bezorgd over wijziging van restitutieoptie in naturapolis

NVVP bezorgd over wijziging van restitutieoptie in naturapolis

04-02-2014 Print

Randvoorwaarde gelijk speelveld blijkt niet ingelost

In de week van 27 januari ligt de wijziging van artikel 13 van de Zorgverzekeringswet (Zvw) voor aan de Tweede Kamer. De kern van het ingediende wetsvoorstel is dat zorgverzekeraars de mogelijkheid krijgen om naturapolissen aan te bieden waarin een lagere of zelfs geen vergoeding wordt geboden in geval de naturaverzekerde kiest voor niet-gecontracteerde zorg. Het is dan aan de zorgverzekeraars om te kiezen in welke mate en voor welke zorg ze die mogelijkheid willen benutten. Daarmee vervalt het zogenoemde hinderpaalcriterium, dat tot nu toe in genoemd wetsartikel verankerd ligt. 

De totstandkoming van de zorgcontracten voor 2014 laat zien dat het speelveld grondig verstoord is geraakt; zorgverzekeraars stellen de bepalingen zo goed als eenzijdig vast; cliënten en zorgaanbieders hebben het nakijken. Deze scheefgegroeide machtsbalans is voor de NVVP aanleiding om grote zorgen te hebben over de keuze die zorgverzekeraars gaan maken zodra zij de ruimte krijgen om bij een naturaverzekerde beperkte tot geen zorg van niet-gecontracteerde zorgaanbieders te vergoeden. De NVVP vindt dit een slechte zaak:

  • De patiënt wordt beperkt in zijn keuzevrijheid. De kans is immers groot dat zorg van niet-gecontracteerde aanbieders niet of in mindere mate wordt vergoed. Ook moet op de lange termijn gewaakt worden voor een tweedeling tussen arm en rijk. De NVVP wil niet dat het recht op vrije artsenkeuze slechts voorbehouden is aan mensen die het zich kunnen veroorloven. Dat lijkt op een terugkeer naar het oude ziekenfonds versus de particuliere verzekering. De huidige contracteerronde laat zien dat zorgverzekeraars niet de ambitie hebben hun verzekerden de beste zorg te bieden. Kostenbeheersing lijkt het enige motto, waarvoor men bereid is de patiënt te ‘offeren’. Dit is terug te zien in de wachtlijsten die ontstaan, en die met het grootste gemak onder het motto van 'watchful waiting' worden weggezet. Ook worden therapeutische relaties onder druk van de verzekeraar geforceerd afgebroken vanwege kostenbeheersing. Dit kan en mag niet zo doorgaan. Er zal een gezond machtsevenwicht moeten komen, waarmee de patiënt uiteindelijk het beste is gediend.
  • Het maakt de toetreding voor nieuwe aanbieders nog moeilijker. Nieuwe aanbieders beginnen vaak zonder contract met de verzekeraars. Dit maakt het financieel lastig om een nieuwe praktijk op te starten. Ook dit jaar hebben veel nieuwe aanbieders geen contract gekregen.
  • De zorg staat voor grote uitdagingen waarbij nieuwe ideeën, nieuwe aanbieders, kritische aanbieders en mondige patiënten onmisbaar zijn. Patiënten moeten kunnen stemmen met hun voeten, nieuwe toetreders moeten kunnen zorgen voor vernieuwing en kritische aanbieders moeten de kans krijgen om de verzekeraar bij de les te houden. Deze vorm van bijsturing is hard nodig nu er sprake is van een verstoorde machtsbalans, die is ontstaan door de 'money driven' koers van zorgverzekeraars. De aanpassing van artikel 13 Zvw legt de noodzakelijke dynamiek in de markt stil, beperkt de keuzevrijheid voor de patiënten en is om die reden zeer ongewenst. De NVVP zal de Tweede Kamer daarom de komende week op de hoogte stellen van haar bezwaren, en tevens media-aandacht vragen voor haar standpunten.

Ook interessant

In ”™t kort

Beknopte info over de hoogte van het eigen risico van jongeren die in de loop van het kalenderjaar 18 jaar worden ...

Lees meer

Oproep Stichting Postacademische (G)GZ-opleidingen Amsterdam

Vacature hoofdopleider psychotherapie m/v 0,2 fte

Lees meer