Over de LVVP

NVVP en LVE willen hun krachten bundelen!

NVVP en LVE willen hun krachten bundelen!

04-02-2013 Print

Juni 2014 verwachte oprichting nieuwe vereniging van vrijgevestigde GGZ-professionals

Nu de ledenvergaderingen van zowel de LVE (Landelijke Vereniging van Eerstelijnspsychologen) als de NVVP hun instemming hebben gegeven voor het verkennen van een fusietraject, kunnen beide verenigingen de krachten bundelen in een nieuwe vereniging. Met de voorgenomen samensmelting zal, op basis van de reeds aanwezige synergie, DE landelijke vereniging voor de vrijgevestigde professional in de geestelijke gezondheidszorg vorm krijgen. Een vakkundig jurist gaat beide verenigingen hierin begeleiden.
De gezamenlijke leden beslaan het totale GGZ-werkveld binnen de Zorgverzekeringswet: de generalistische basis-GGZ en de gespecialiseerde GGZ, en kunnen zorg dragen voor een goede aansluiting op de huisartsenzorg.
De nieuwe vereniging van ruim 2500 vrijgevestigde gz-/eerstelijnspsychologen, psychotherapeuten en klinisch (neuro)psychologen zal naar verwachting in juni 2014 haar beslag krijgen in de afrondende ledenvergaderingen van NVVP en LVE.
Voor cliënten, huisartsen en voor overlegpartijen zal de nagestreefde fusie leiden tot een meer eenduidig beeld in de GGZ-sector. Maar met name voor de vrijgevestigde behandelaar in de geestelijke gezondheidszorg zal de belangenbehartiging nog krachtiger dan voorheen kunnen worden vormgegeven!

Ook interessant