Over de LVVP

NVVP-folders klaar voor gebruik

NVVP-folders klaar voor gebruik

04-02-2013 Print

Verwijsdiagram toegespitst op vrijgevestigde praktijk

De folders voor cliënten en de folder voor verwijzers zijn recentelijk aangepast aan de veranderde situatie in de GGZ per 1 januari 2014. Voor de huisartsen is een verwijsdiagram ingevoegd, waarmee hij op een relatief eenvoudige manier kan deduceren naar welk echelon hij zijn patiënt moet verwijzen. Voor de duidelijkheid is aan het diagram een tekst toegevoegd waaruit duidelijk wordt dat ook de vrijgevestigde GGZ-praktijken voldoen aan de eis tot multidisciplinariteit. Die tekst is conform hetgeen hierover het afgelopen jaar in het Bestuurlijk Akkoord voor de GGZ helder is gecommuniceerd. VWS gaf desgevraagd aan dat het hier uitdrukkelijk gaat om werken in een multidisciplinaire context. Dit betekent dat de praktijk zo is georganiseerd dat de vrijgevestigde GGZ-professional medebehandelaars van andere disciplines kan inschakelen als dit voor de behandeling noodzakelijk is. Het betekent dus niet dat een vrijgevestigde per definitie onderdeel van een multidisciplinair team moet uitmaken. Dat misverstand zien we overigens ook terug in de term multidisciplinaire richtlijnen.
De folders zijn te bestellen via s.wammes@lvvp.info, of te downloaden vanaf de NVVP-site.

Ook interessant