Over de LVVP

NVVP levert casuà¯stiek voor onderzoek NZa naar misbruik markmacht

NVVP levert casuà¯stiek voor onderzoek NZa naar misbruik markmacht

04-02-2012 Print

Zorgstraten hanteren exclusiviteit bij doorverwijzing

Mede aan de hand van informatie vanuit de NVVP, maakt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) in 2013 prioriteit van het aanpakken van misbruik van marktmacht. De NVVP heeft de NZa een aantal situaties voorgelegd waarvan de vereniging vermoedt dat het gaat om misbruik hiervan. Bijvoorbeeld een zogenoemde zorgstraat in Noord-Holland waarbij bijna alle huisartsen aangesloten zijn en waar deze huisartsen alleen doorverwijzen naar zorgaanbieders die eveneens deel uitmaken van diezelfde zorgstraat. Een ander voorbeeld is een organisatie in Brabant die een financiële bijdrage als voorwaarde stelt om deel uit te maken van de zorgstraat. De initiatieven worden gesteund door zorgverzekeraars.

 

De NZa neemt deze signalen serieus en gaat in dit geval een vooronderzoek doen. Ook in 2012 pakte de zorgautoriteit organisaties aan die andere aanbieders buitensloten van hun elektronische netwerk of niet doorverwezen naar bepaalde aanbieders. In 2013 legt de zorgautoriteit de focus op het aanpakken van regionale maatschappen van medisch specialisten. Meer hierover in het kwartaalmagazine van de NVVP dat een dezer dagen verschijnt.

Ook interessant

Weet u nog dat”¦

over de NVVP-richtlijnen en visitatie

Lees meer

Effect psychische aandoeningen op werk is groot

Preventie en behandeling kosteneffectief

Lees meer