Over de LVVP

NZa: informatie over wachttijden ggz nog onvolledig

NZa: informatie over wachttijden ggz nog onvolledig

04-02-2016 Print

Aanbieders in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) melden nog niet goed hoe lang patiënten op een behandeling moeten wachten. De informatie die sinds 1 april over de wachttijden op hun website moet staan, is vaak onvolledig, zo constateert de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) na een controle. Op de meeste websites staat wel hoe lang het duurt voor de patiënt voor een eerste gesprek terecht kan, maar veel zorgaanbieders melden niet of de wachttijd per verzekeraar verschilt, aldus de NZa. Per 1 april 2016 is de verplichting om wachttijden op de praktijkwebsite te plaatsen binnen de ambulante gespecialiseerde ggz uitgebreid naar zorgaanbieders in de generalistische basis-ggz. Bovendien geldt vanaf 1 april jl. aanstaande een aantal aanvullende eisen.

Wat moet u vermelden:

  • Aanmeldingswachttijd: dit is de wachttijd van het moment dat de patiënt contact opneemt met de zorgaanbieder voor een afspraak en de datum dat de intake plaatsvindt. Deze wachttijd moet actueel zijn. Dit houdt in dat de zorgaanbieder deze berekent aan de hand van het afsprakenregister. De zorgaanbieder moet zich bij de berekening dus de vraag stellen: ”Als er nu een patiënt belt, wanneer kan deze dan terecht?”. De zorgaanbieder kiest dan niet de eerste mogelijkheid in de agenda, maar de derde mogelijkheid, om eventuele toevalstreffers die een realistische wachttijd kunnen beïnvloeden (zoals onverwachte afzegging van een afspraak) te voorkomen.
  • Behandelingswachttijd: dit is de wachttijd vanaf het moment van intake tot aan de start van de behandeling. Dit is voor alle behandelingen van de zorgaanbieder een gemiddelde van de afgelopen twee maanden. De behandelingswachttijd wordt alleen vermeld als hier sprake van is.

 

Voorts geldt:

  • Als de zorgaanbieder (ook) gespecialiseerde ggz levert en voor de behandeling van (een) bepaalde hoofddiagnosegroep(en) een langere wachttijd heeft dan de wachttijd voor behandeling van de overige hoofddiagnosegroepen die de zorgaanbieder levert, dan moet dit expliciet worden vermeld.
  • Als er géén sprake is van een behandelingswachttijd of als de behandelingswachttijd voor de hoofddiagnosegroepen die de zorgaanbieder levert niet onderling verschilt, dan moet dit expliciet worden vermeld.
  • Indien de wachttijden afhankelijk zijn van de zorgverzekeraar waar de patiënt verzekerd is, dan wordt de wachttijd voor patiënten van die betreffende zorgverzekeraar vermeld. Dit geldt voor zowel de aanmeldingswachttijd als de behandelingswachttijd. Als de wachttijd niet afhankelijk is van waar de patiënt verzekerd is, dan moet dit expliciet worden vermeld.
  • De datum van de laatste actualisatie van de getoonde wachttijden: deze moet elke maand worden bijgewerkt.
  • De volgende tekst moet in zijn geheel worden geplaatst: “Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).” Eventueel kunt u ook verwijzen naar de factsheet van de NZa.

Ook interessant

Contractering 2017 op basis van leveringsvoorwaarden LVVP

Geïnspireerd op de huisartsenactie ‘Het roer moet om!’ riepen we onze leden afgelopen najaar op om ...

Lees meer

Zorgverzekeraars informeren consumenten onvoldoende

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft onderzoek laten doen naar de informatie die zorgverzekeraars telefonischaan consumenten geven. De meeste zorgverzekeraars voldoen ...

Lees meer