Over de LVVP

NZa not amused over generieke afslagen die zorgverzekeraars toepassen in de contracten

NZa not amused over generieke afslagen die zorgverzekeraars toepassen in de contracten

17-10-2019 Print

Eind augustus berichtten wij u dat de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) onlangs nieuwe maximumtarieven voor de ggz heeft vastgesteld. Bij publicatie van de tarieven riep de NZa zorgverzekeraars op om geen sectorbrede afslagen vooraf toe te passen, zoals tot nu toe gebruikelijk was. Bij het opstellen van jaarlijkse het LVVP-contractenoverzicht constateren wij echter dat er wel degelijk sprake is van hoge generieke afslagen, soms tot wel 20%. Hiervan hebben we een melding gedaan bij de NZa en op verzoek van de voorzitter van de Raad van Bestuur ons contractenoverzicht aan de NZa ter beschikking gesteld. De NZa is duidelijk not amused en geeft aan hier werk van te gaan maken.

NZa: ‘Pas geen generieke afslagen vooraf toe’
Bij publicatie van de nieuwe tarieven heeft de NZa duidelijk gemaakt dat zij van zorgverzekeraars verwacht dat zij bij het toepassen van de tarieven niet langer werken met generieke afslagen. Uit het persbericht van de NZa: ‘De nieuwe tarieven voor 2020 zijn gebaseerd op een gedegen onderzoek. De NZa vindt dat sectorbrede/generieke afslagen, zoals de afgelopen jaren gebruikelijk waren, niet passen bij deze nieuwe, goed gemotiveerde tarieven. We roepen zorgverzekeraars met klem op om in de zorginkoop altijd een vergoeding te geven die past bij het zorgaanbod en de context waarin die zorg geleverd wordt. De nieuwe tarieven 2020 gelden hierbij als uitgangspunt. Wij verwachten daarom een verandering in de manier waarop zorgverzekeraars komen tot een passende vergoeding van de zorg (niet sectorbrede afslagen vooraf). De NZa volgt dit kritisch en spreekt partijen hierop waar nodig aan.’

NZa kondigt stappen aan
Jaarlijks stelt de LVVP het contractenoverzicht op voor haar leden. Op basis van deze inventarisatie van contracten constateren wij dat zorgverzekeraars geen gehoor geven aan de oproep van de NZa en hun werkwijze niet aanpassen. De voorzitter van de Raad van Bestuur van de NZa geeft duidelijk aan hierover not amused te zijn. De NZa zal zeker stappen gaan nemen en verzekeraars hierop aan te gaan spreken. Wordt vervolgd.

LVVP diende bezwaar in tegen nieuwe tarieven
De LVVP heeft daarnaast ook bezwaar gemaakt tegen de nieuwe tarieven an sich. De LVVP is betrokken geweest bij het onderzoek naar de kostprijzen en heeft serieuze bedenkingen bij het kostenonderzoek en de daaruit afgeleide kostprijzen. Welke bedenkingen dat zijn, leest u hier.

Ook interessant

LVVP ontdekt foutje in inkoopbeleid Menzis: aantal contractanten mogelijk hoger tariefpercentage

In het inkoopbeleid dat Menzis afgelopen zomer publiceerde, is een foutje geslopen: het zijn van een erkende opleidingspraktijk is in ...

Lees meer

Start project ‘Verduidelijking psychologische en pedagogische beroepenstructuur’

Begin oktober 2019 is het project ‘Verduidelijking psychologische en pedagogische beroepenstructuur’ officieel van start gegaan. Samen met vijf andere verenigingen heeft ...

Lees meer