Over de LVVP

NZa-onderzoek: correct declareren belangrijk maar ggz-declaratieregels zijn ingewikkeld

NZa-onderzoek: correct declareren belangrijk maar ggz-declaratieregels zijn ingewikkeld

04-02-2016 Print

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft een onderzoek laten uitvoeren naar het naleven van de declaratieregels door ggz-aanbieders. De resultaten van het onderzoek moeten de NZa helpen om behandelaars in staat te stellen om gemakkelijker de declaratieregels na te leven. Uit het op 4 april gepubliceerde onderzoek van TNS-nipo blijkt onder meer dat verreweg de meeste zorgaanbieders correct declareren belangrijk vinden, maar dat de declaratieregels in de ggz ingewikkeld zijn. Ook bleken ze op de website van de NZa niet eenvoudig vindbaar.

De website van de NZa is inmiddels aangepast zodat ggz-aanbieders in één oogopslag kunnen zien welke regels er voor hen gelden. Alle regels die dit jaar van toepassing zijn, staan op één pagina bij elkaar.  

 

De NZa gaat ook aan de slag met de andere aanbevelingen. Zij gaat de komende maanden in gesprek met zorgaanbieders en zorgverzekeraars over de uitkomsten van het onderzoek, om na te gaan wat de NZa en veldpartijen kunnen doen om te bevorderen dat ggz-aanbieders correct declareren. De LVVP acht vereenvoudiging van de declaratieregels een goede bijdrage tot vermindering van de grote administratieve lastendruk.

Ook interessant

Contractering 2017 op basis van leveringsvoorwaarden LVVP

Geïnspireerd op de huisartsenactie ‘Het roer moet om!’ riepen we onze leden afgelopen najaar op om ...

Lees meer

Zorgverzekeraars informeren consumenten onvoldoende

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft onderzoek laten doen naar de informatie die zorgverzekeraars telefonischaan consumenten geven. De meeste zorgverzekeraars voldoen ...

Lees meer