Over de LVVP

NZa-onderzoek tariefherijking ggz 2024 gestopt vanwege te lage respons

NZa-onderzoek tariefherijking ggz 2024 gestopt vanwege te lage respons

14-09-2023 Print

Op 11 september jl. heeft de Nza alle zorgaanbieders die gegevens hebben aangeleverd voor een eventuele tariefherijking per 2024 bedankt voor hun medewerking. Vanwege de lage respons én de onbetrouwbaarheid van de aangeleverde gegevens kan de NZa het onderzoek helaas niet voortzetten. De LVVP betreurt dit. De kostprijsgegevens die ten grondslag liggen aan de huidige tarieven zijn immers flink verouderd; om die reden was ook de LVVP voorstander van een tariefherijking.

De NZa heeft besloten dit onderzoek niet voort te zetten en noemt dit een tegenvaller voor iedereen die bijgedragen heeft aan het onderzoek.

In 2024 doet de Nza een nieuwe uitvraag, maar dan over het jaar 2023. Ook voor dit onderzoek wordt een steekproef getrokken uit alle aanbieders. In dit onderzoek worden niet alleen de productiegegevens maar ook de kosten in beeld gebracht en deze moet leiden tot passende tarieven per 2026. U kunt dan dus (weer) benaderd worden om gegevens aan te leveren.

Als LVVP willen we nu alvast benadrukken dat het voor uzelf en uw beroepsgenoten van groot belang is om aan dit onderzoek deel te nemen, om ervoor te zorgen dat in de ggz gerekend wordt met reële tarieven.

Ook interessant

LVVP-special zorginkoopbeleid 2024 aangepast

Het inkoopbeleid van enkele verzekeraars is onlangs aangepast. Deze hebben we verwerkt in de LVVP-special zorginkoopbeleid 2024. De actuele versie vindt ...

Lees meer

NZa: ‘Zorgcontractering moet soepeler en sneller’

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) constateert dat het voor consumenten tijdens het overstapseizoen niet altijd duidelijk is wat er per aangeboden ...

Lees meer