Over de LVVP

NZa past maximum tarieven gb-ggz 2016 weer aan

NZa past maximum tarieven gb-ggz 2016 weer aan

04-02-2015 Print

Wij informeerden u in onze vorige nieuwsbrief over de tarieven die de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft vastgesteld voor de generalistische basis-ggz (gb-ggz) in 2016. Onlangs is echter gebleken dat die tarieven iets te laag zijn vastgesteld. De NZa heeft de tarieven daarom enigszins opwaarts gecorrigeerd met respectievelijk 0,06; 0,07; 0,11 en 0,67 euro voor de prestaties Kort, Middel, Intensief en Chronisch. De gecorrigeerde tarieven vindt u in deze tariefbeschikking. De zorgautoriteit verontschuldigt zich voor het in eerste instantie communiceren van onjuiste tarieven.

Deze correctie is van toepassing op deze eerdere uitleg van de NZa: “Tarieven van de NZa zijn en worden geïndexeerd. Doel ervan is de zorgaanbieders te corrigeren voor de te verwachte inflatie. Hoe werkt het? Omdat bij de vaststelling van de tarieven voor het jaar 2015 het definitieve indexatiepercentage nog niet bekend is, wordt gewerkt met een voorlopig indexatiepercentage 2015 dat in het voorjaar van jaar 2014 bekend wordt gemaakt door het ministerie van VWS. In het voorjaar van 2015 wordt het verschil tussen de voorlopige index en de definitieve index vastgesteld. Dit wordt de ‘inhaal’ genoemd. De inhaal van het jaar 2015 wordt meegenomen in het tarief voor het jaar 2016. Er is dus geen sprake van een herijking van tarieven. Voor de tarieven gb-ggz 2016 geldt dit keer dat de incidentele inhaalcomponent een negatieve waarde heeft. De incidentele inhaalcomponent voor het jaar 2015 had een positieve waarde. Echter, deze positieve waarde is verwijderd als component van het tarief voor het jaar 2016. Ondanks een voorcalculatorisch indexpercentage van 0,75% voor 2016 heeft dit geleid tot lagere maximumtarieven in 2016 ten opzichte van 2015.”

Ook interessant

Aanpassing artikel 13 opnieuw ter discussie

Nu de senaat in december tegen aanpassing van artikel 13 van de Zorgverzekeringswet heeft gestemd, komt het kabinet met een nieuw ...

Lees meer

LPGGz organiseert symposium Zelfmanagement en passende zorg

Bent u opzoek naar inspiratie en wilt u meedenken over passende zorg en zelfmanagement in de ggz? Kom dan op 27 ...

Lees meer