Over de LVVP

NZa presenteert eerste rapport ”˜Zorgcontracten in kaart”™

NZa presenteert eerste rapport ”˜Zorgcontracten in kaart”™

04-02-2015 Print

Recentelijk bood de minister de Tweede kamer het rapport aan van de NZa ‘Zorgcontracten in kaart’. In het rapport worden de reistijden in kaart gebracht van het gecontracteerde zorgaanbod voor de curatieve GGZ, eerstelijns verloskunde, fysiotherapie en logopedie. Het betreft een eerste deelrapportage van het onderzoek van de NZa naar de vraag of zorgverzekeraars met hun contractering aan de zorgplicht voldoen voor deze sectoren.

Op basis van deze eerste rapportage kan nog geen antwoord worden gegeven op de vraag of zorgverzekeraars voldoen aan hun zorgplicht, zo constateert de minister. Daarvoor dient het vervolgonderzoek te worden afgewacht, waarin input wordt verzameld uit signalen, en input van branche- en patiëntenorganisaties over locaties, gebieden, of specifieke aanspraken waar mogelijk knelpunten zitten. Deze knelpunten zullen, samen met de individuele reistijdanalyses per zorgverzekeraar, op individueel niveau voorgelegd worden aan de zorgverzekeraars. Doel hiervan is vast te stellen in hoeverre er in het algemeen sprake is van naleving van de zorgplicht. De minister verwacht het rapport waarin een verdiepingsslag voor de curatieve ggz wordt gemaakt, in oktober 2015 aan de Kamer te kunnen aanbieden.

 

Verminderde toegang tot de zorg

De LVVP heeft tijdens bijeenkomsten bij de NZa meerdere keren laten weten dat de zorgautoriteit niet alleen moet kijken naar het aantal contracten, maar ook naar de omvang ervan. De somtijds zeer lage omzetplafonds die zorgverzekeraars inkopen, resulteren in een verminderde toegang tot de zorg, waardoor de zorgplicht van verzekeraars wel degelijk in het geding komt.
De LVVP is zich ervan bewust dat er nog een verdiepingsslag zal komen op dit onderzoek. Het is echter wel teleurstellend om te constateren dat geen van deze aanmerkingen door de NZa in het rapport is opgenomen.

Ook interessant

Aanpassing artikel 13 opnieuw ter discussie

Nu de senaat in december tegen aanpassing van artikel 13 van de Zorgverzekeringswet heeft gestemd, komt het kabinet met een nieuw ...

Lees meer

LPGGz organiseert symposium Zelfmanagement en passende zorg

Bent u opzoek naar inspiratie en wilt u meedenken over passende zorg en zelfmanagement in de ggz? Kom dan op 27 ...

Lees meer