Over de LVVP

NZa publiceert binnenkort nieuwe tarieven voor 2022

NZa publiceert binnenkort nieuwe tarieven voor 2022

14-10-2021 Print

Op donderdag 23 september heeft het kabinet besloten om vanaf 2022 voor de zorgsalarissen 675 miljoen euro per jaar extra beschikbaar te stellen. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) verwerkt deze extra gelden zo snel mogelijk in de tarieven, budgetten en vergoedingsbedragen voor 2022. Voor de ggz betekent dit een stijging van de tarieven met gemiddeld circa 1,7%. Echter, als zorgverzekeraars werken met eigen tarieven, zal deze opslag niet terugkomen bij onze leden. Dit zou onterecht zijn daar ook vrijgevestigden hen steentje hebben bijgedragen.

Ook vrijgevestigde ggz-behandelaren hebben zich tijdens de coronacrisis extra ingespannen om hun patiënten de zorg te blijven bieden die nodig was. Helaas zijn er ook zorgverzekeraars die eigen tarieven hanteren, met als gevolg dat de extra beloning waarover het kabinet heeft besloten niet bij de vrijgevestigde zorgaanbieders terecht komt.

We roepen daarom de betreffende zorgverzekeraars op om de reeds vastgestelde tarieven mee te indexeren volgens de rekenmethode van de NZa.

Ook interessant

Informatie voor patiënten over het zorgprestatiemodel

Het programma zorgprestatiemodel heeft een document gepubliceerd met informatie voor patiënten over het zorgprestatiemodel (pdf)). De LVVP heeft al ...

Lees meer

Eisen herregistratie klinisch (neuro)psychologen aangepast

De herregistratie-eisen voor klinisch (neuro)psychologen worden per 1 januari 2022 aangepast: het minimaal aantal uren patiëntgebonden werkzaamheden is verhoogd van ...

Lees meer