Over de LVVP

NZa publiceert monitor contractering ggz

NZa publiceert monitor contractering ggz

09-04-2020 Print

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft de monitor contractering ggz 2020 gepubliceerd. Nu alles in het werk wordt gesteld om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, mensen beter te maken en de zorg draaiende te houden, besteedt de NZa op een later moment aandacht aan de inhoud van de monitor.

Er deden weinig vrijgevestigde ggz-professionals mee met het onderzoek. Dit heeft (onder andere) te maken met de timing: de vragenlijst werd vlak voor het kerstreces uitgezet.

Een opvallende uitkomst is dat de nagestreefde uniformiteit onder verzekeraars nog wel te wensen overlaat: vaak worden de uniforme onderdelen toch weer opgeplust met extra bepalingen.

Zorginkoopbeleid
1 April jl. was de deadline voor zorgverzekeraars om hun inkoopbeleid voor 2021 te publiceren. Hierin zien we dat zorgverzekeraars aandacht besteden aan de gevolgen van het coronavirus. Omdat deze nu nog niet te overzien zijn, hebben zorgverzekeraars hun beleid gepubliceerd met een disclaimer. De NZa geeft aan dat zij hier begrip voor heeft en dat dit mogelijk gedurende 2020 nog leidt tot aanpassingen van het zorginkoopbeleid. Zoals u van ons gewend bent, zullen we in onze contacten met zorgverzekeraars aandacht vragen voor de gevolgen van de coronacrisis voor u als vrijgevestigde zorgprofessional.

Ook interessant

Het zorgprestatiemodel: hoe verder?

Partijen zijn een eind op dreef met het ontwikkelen van het zorgprestatiemodel: een nieuwe manier van bekostigen voor de ggz. ...

Lees meer

Vlogs voor kinderen over seksueel misbruik

Wat kan ik doen als iemand aan me heeft gezeten en het voelde niet oké? Wat is seksueel misbruik eigenlijk? ...

Lees meer