Over de LVVP

NZa publiceert nieuwe regels voor zorginkoop

NZa publiceert nieuwe regels voor zorginkoop

04-02-2015 Print

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft de nadere regel ‘Transparantie zorginkoopproces Zorgverzekeringswet’ gepubliceerd. Zorgverzekeraars worden verplicht hun inkoopbeleid en -proces voor het eerstvolgende jaar op 1 april bekend te maken. Dat geldt voor alle zorg die onder de Zorgverzekeringswet valt, inclusief de huisartsenzorg. Verzekeraars èn zorgaanbieders moeten tijdens de contracteerperiode beschikbaar zijn voor vragen over en weer. De LVVP heeft eerder bij de NZa aangegeven dat de regeling niet concreet genoeg is, omdat er onder andere open normen in staan. Het is de vraag hoe de NZa met deze regeling het zorginkoopproces kan monitoren en handhaven. 

Daarnaast heeft de NZa het consultatiedocument ‘contracteerproces eerstelijnszorg’ gepubliceerd met een overzicht van de verschillende soorten contracten in de eerstelijnszorg. Er wordt onder meer ingegaan op meerjarige contracten, pluscontracten (die een aanvullende vergoeding regelen voor extra inspanningen), modulaire contracten (over het al dan niet leveren van bepaalde modules, naast een basiscontract) en ketencontracten (met zorgaanbieders uit verschillende disciplines). Zorgaanbieders en zorgverzekeraars kunnen de lijst gebruiken bij de inkoop, of ze kunnen een nieuw inkoopmodel afspreken dat is geïnspireerd op bestaande modellen. De NZa verwerkt de reacties in een definitief document, dat in september verschijnt.

 

De LVVP heeft gereageerd naar de NZa dat zij de inhoud van het consultatiedocument en de rol van de NZa teleurstellend vindt (lees hier de uitgebreide reactie van de LVVP). De problemen waar ook LVVP-leden mee kampen ten aanzien van het zorginkoopproces en de contractering met zorgverzekeraars worden goed weergegeven in het document. Echter, de NZa gaat niet nader in op de oplossing van deze problemen. Onduidelijk is en blijft hoe en wanneer de NZa ingrijpt. Ook hebben wij aangegeven dat wij ons afvragen hoe de rol van de NZa zich verhoudt tot het macrobeheersinstrument (mbi). Als het beoogde plan van de minister om het mbi vooral in te zetten bij ongecontracteerden aangenomen wordt, dan valt het enige machtsmiddel van zorgaanbieders om het contract niet te tekenen weg. Zorgaanbieders, zeker vrijgevestigden, kunnen een dergelijk ondernemersrisico (vordering over t-2) niet of nauwelijks dragen. De LVVP pleit dan ook voor een concrete uitwerking van de toezichthoudende rol van de NZa, zodat het evenwicht tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars kan worden hersteld.

Ook interessant

Aanpassing artikel 13 opnieuw ter discussie

Nu de senaat in december tegen aanpassing van artikel 13 van de Zorgverzekeringswet heeft gestemd, komt het kabinet met een nieuw ...

Lees meer

LPGGz organiseert symposium Zelfmanagement en passende zorg

Bent u opzoek naar inspiratie en wilt u meedenken over passende zorg en zelfmanagement in de ggz? Kom dan op 27 ...

Lees meer