Over de LVVP

NZa start experiment declarabel maken aanvullende beroepen

NZa start experiment declarabel maken aanvullende beroepen

04-12-2019 Print

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) start een experiment waarin de beroepen die kunnen helpen bij het verkorten van wachttijden declarabel worden. Het experiment vindt plaats binnen de dbc-systematiek voor de ggz en fz (dus alleen in de gespecialiseerde ggz) en binnen de gecontracteerde zorg. De inzet moet vallen onder de supervisie van een regiebehandelaar in de gespecialiseerde ggz, zodat de kwaliteit van zorg geborgd is. Wilt u aan dit experiment deelnemen, dan sluit u met alle zorgverzekeraars een overeenkomst af. Lees er alles over in de beleidsregel en de nadere regel over het bekostigingsexperiment.

Het doel van het experiment is het mogelijk maken van bekostiging van de inzet van beroepen waarvan de tijd niet afleidt naar een db(b)c. De beroepen dragen bij aan het verkorten van de wachttijden en het verhelpen van capaciteitstekorten in de ggz of het verminderen van personeelstekorten in de fz.

De reikwijdte van het experiment is beperkt tot de gespecialiseerde ggz en de fz. Daarnaast is de reikwijdte nog verder beperkt tot die beroepen waarvan de tijd niet afleidt naar een db(b)c (zie de beroepentabel. Normaal gesproken geldt alleen voor die beroepen in de tabel die onder ‘Tijd leidt af’ een ‘ja’ hebben staan, dat deze tijd afleidt naar een prestatie. Binnen het experiment is het mogelijkheid om van beroepen in deze tabel onder ‘Tijd leidt af’ een ‘nee’ hebben staan, de tijd wel af te leiden naar een dbc of dbbc.

Zorgaanbieders en verzekeraars moeten onderling bepalen welke beroepen daadwerkelijk zorg kunnen leveren in het kader van dit experiment. De taken die door de aanvullende beroepsbeoefenaren worden uitgevoerd, dienen te vallen onder de verzekerde zorg zoals bedoeld in de Zorgverzekeringswet.

Voor deelname is noodzakelijk dat:

  • U een experimenteerovereenkomst sluit met de zorgverzekeraar
  • U een melding doet bij de NZa via een mail naar info@nza.nl, onder vermelding van ‘deelname experiment aanvullende beroepen gespecialiseerde ggz en fz’
  • Na bevestiging van uw melding, stuurt u een kopie van de experimenteerovereenkomst naar de NZa

 

Meer informatie

Ook interessant

Nieuwe kwaliteitsstandaard KOPP/KOV voor kinderen en hun ouders

Psychische aandoeningen en verslavingsproblemen beperken ouders in hun ouderschap. Kinderen van ouders met deze problemen hebben een verhoogd risico om ...

Lees meer

Kwaliteitsstatuut: hoe weet ik of de toestemmingen voor de AVG al gegeven heb?

Begin dit jaar hebben we u meermaals gewezen op de noodzaak om toestemming te geven aan Mediquest voor het doorleveren ...

Lees meer