Over de LVVP

NZa start pilot bekostigingsmodel ggz en forensische zorg

NZa start pilot bekostigingsmodel ggz en forensische zorg

04-02-2016 Print

Wilt u meewerken aan een nieuw bekostigingssysteem in de generalistische basis-ggz, de gespecialiseerde ggz en forensische zorg? Dan kunt u meedoen aan de eerste fase van de pilot voor de doorontwikkeling van het huidige, complexe bekostigingsmodel. Een werkgroep van zorgprofessionals -waaronder LVVP-leden- heeft daarom in 2015 uitgebreid ‘het Engelse model’ verkend en is tot het advies gekomen om hiervan elementen te gebruiken ter verbetering van de huidige bekostigingssystematiek. Onder leiding van VWS hebben partijen, waaronder de LVVP, op basis van dit advies besloten om de komende jaren elementen van dit model verder te ontwikkelen en testen.

Het nieuwe bekostigingsmodel moet de volgende elementen bevatten:

In het nieuwe model kan de behandelaar de zorgvraag van patiënten met behulp van een gestandaardiseerde vragenlijst (gebaseerd op HoNOS) in beeld brengen. Aan de hand van de scores op deze vragen wordt een patiënt naar een zogenaamd zorgcluster geleid.
De werkgroep van zorgprofessionals heeft het model vertaald naar de Nederlandse situatie. De betrokken partijen willen met behulp van ‘pilotbijeenkomsten’ zorgprofessionals –waaronder LVVP-leden- in de praktijk laten testen of de vragen en de omschrijvingen van de clusters begrijpelijk zijn en of zij naar een passend cluster leiden. Het idee is dat een aantal behandelaren, waaronder vrijgevestigden, gedurende één bijeenkomst van ongeveer vier uur, de vragen invullen aan de hand van casussen van patiënten uit de dagelijkse praktijk (niet herleidbaar). De ervaringen van de pilots worden meegenomen bij het verder ontwikkelen en testen van het model.

 

De NZa zoekt voor de pilot:

  • Een aantal behandelaren die het zorgproces coördineren en eerste aanspreekpunt zijn voor de patiënt en/of diens zijn mantelzorger/familie. Dit zijn in de regel psychiaters, klinisch psychologen, gz-psychologen, psychotherapeuten of verpleegkundig specialisten ggz. Bij voorkeur behandelaren die bekend zijn met HoNOS.
  • ‘Real life’-casussen. De NZa vraagt iedere behandelaar minimaal 10 casussen mee te nemen uit de dagelijkse praktijk. Met behulp van de webapplicatie en de casus van de patiënten (niet herleidbaar) wordt de clustertool getoetst. De NZa vraagt in de pilot geen vertrouwelijke informatie en persoonlijke gegevens van de patiënt.
  • Locatie. Wanneer de pilot op eigen locatie plaatsvindt, vragen wij een ruimte en een pc/laptop per behandelaar, die verbonden is met internet.

 

Doet u mee als koploper?
Meedoen betekent kortweg een tijdsinvestering van een dagdeel. Meedoen betekent ook dat u tot de koplopers behoort. U kunt zich voor deelname aan de pilot aanmelden via pilotsggzfz@nza.nl. De NZa, onder andere verantwoordelijk voor de logistieke kant van de pilot, neemt dan zo spoedig mogelijk telefonisch contact met u op om de mogelijkheden met u te bespreken.

Ook interessant

Contractering 2017 op basis van leveringsvoorwaarden LVVP

Geïnspireerd op de huisartsenactie ‘Het roer moet om!’ riepen we onze leden afgelopen najaar op om ...

Lees meer

Zorgverzekeraars informeren consumenten onvoldoende

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft onderzoek laten doen naar de informatie die zorgverzekeraars telefonischaan consumenten geven. De meeste zorgverzekeraars voldoen ...

Lees meer