Over de LVVP

NZa verlaagt maximumtarieven geestelijke gezondheidszorg

NZa verlaagt maximumtarieven geestelijke gezondheidszorg

07-08-2019 Print

Wellicht heeft u het al gelezen: de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) verlaagt de maximumtarieven in de ggz (lees hier het bericht van de NZa en het artikel op Skipr). De nieuwe tarieven zijn gebaseerd op het kostprijsonderzoek waar een aantal van u aan meegewerkt heeft. In de gespecialiseerde ggz (g-ggz) dalen de tarieven voor behandeling met gemiddeld 0,7 procent; voor de generalistische basis-ggz (gb-ggz) geldt een verlaging van 1 procent. In de volgende nieuwsbrief zullen we in ons commentaar uitgebreid ingaan op de uitkomsten van het kostprijsonderzoek en de tariefsverlaging die daar het gevolg van is.

Ook interessant

Eindhoven, 26 november 2019: regiobijeenkomst Organisatie en inhoud van uw praktijk anno 2019

Mag ik een tweede product openen in de generalistische basis-ggz? Moet ik nu wel of niet ROM’en? Hoe werkt ...

Lees meer

Menzis trekt terugbetalingen door naar 2018 en naar vrijgevestigde instellingen

Menzis zal de bedragen die zij op basis van het normatieve uurtarief over de jaren 2015-2018 heeft teruggevorderd, terugstorten naar ...

Lees meer