Over de LVVP

NZa verlengt regels voor declaratie digitale zorg tot eind 2020

NZa verlengt regels voor declaratie digitale zorg tot eind 2020

23-07-2020 Print

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) verlengt de tijdelijke verruimingen voor digitale zorg, die per 1 maart van dit jaar zijn ingegaan, tot en met 31 december 2020. De NZa wil deze tijdelijke verruimingen structureel maken vanaf 2021. De NZa hanteert hierbij ‘digitaal ondersteunde zorg, tenzij…’ als uitgangspunt. De LVVP is staat hier kritisch tegenover, omdat uit onderzoek van patiëntenorganisatie MIND juist blijkt dat patiënten voorkeur hebben voor face-to-face behandeling. Tevens publiceert de NZa een nieuwe Wegwijzer bekostiging digitale zorg.

De mogelijkheden voor het leveren van digitale zorg zijn sinds 1 maart verruimd door alle eventuele belemmeringen of beperkende voorwaarden in de regelgeving tijdelijk buiten werking te stellen. Het uitgangspunt is nog steeds dat patiënten de zorg die zij nodig hebben moeten kunnen krijgen. De NZa is in gesprek met beroeps- en brancheorganisaties in de zorg over welke tijdelijke verruimingen voor digitale zorg per 2021 structureel in de regels kunnen worden ingevoerd. Ook wordt uitgevraagd welke verdere verruiming van de regels voor zorg op afstand nog mogelijk is.

Digitaal tenzij…?
De NZa neemt hierbij ‘digitaal ondersteunde zorg, tenzij…’ als vertrekpunt. De LVVP constateert dat dit contrair is aan de uitkomsten van het onderzoek van patiëntenplatform MIND. MIND roept hulpverleners en beleidsmakers juist op haast te maken met het hervatten van de face-to-face zorg en dagbesteding, en daarover goed te communiceren met patiënten en naasten. De toepassing van beeldbellen en e-health is een pragmatische uitkomst gebleken in tijden van nood, maar in veel gevallen sluit dit niet aan bij de behoefte en mogelijkheden van de patiënt. Bovendien is nog onvoldoende bekend over de effecten op de behandeling op de korte en lange termijn.

Nieuwe Wegwijzer bekostiging digitale zorg
Voor een deel van de zorg is het mogelijk dat deze op afstand plaatsvindt in plaats van in de behandelkamer, bijvoorbeeld via beeld(bellen), e-mail, patiëntenportaal of telefoon. Meer informatie over de mogelijkheden voor digitale zorg staat in de nieuwe Wegwijzer bekostiging digitale zorg van de NZa.

Zorgverzekeraars
De NZa vraagt ook zorgverzekeraars om mogelijke belemmeringen in contracten met zorgaanbieders op dit gebied (bijvoorbeeld verplichte minimale omvang van face-to-facecontact) in deze periode op te schorten.

Meer informatie

Ook interessant

NZa: geestelijke gezondheidszorg weer naar normale niveau

De geestelijke gezondheidszorg en de medisch-specialistische zorg koersen af op een nieuwe normale situatie, aldus de NZa. Niet alle zorg ...

Lees meer

Rapport (Ont)regel de zorg 2020 geeft vertekend beeld

Het ministerie van VWS heeft voor de tweede keer onderzoek laten doen naar de ervaren regeldruk in de zorg. Het ...

Lees meer