Over de LVVP

NZa verplicht tot informatieverstrekking over vergoeding behandeling 18-/18+

NZa verplicht tot informatieverstrekking over vergoeding behandeling 18-/18+

04-02-2015 Print

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft recentelijk een circulaire verstuurd waarin zorgaanbieders worden verplicht tot het verstrekken van vergoedingsinformatie aan jongeren die tijdens de behandeling 18 jaar worden. De vergoeding is tot 18 jaar geregeld vanuit de Jeugdwet en vanaf de 18e verjaardag vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw).

Dat betekent dat de zorgaanbieder de jongere over deze overgang moet informeren en moet navragen bij welke verzekeraar de jongere vanaf zijn 18e jaar is verzekerd. Daarnaast moet hij de patiënt ook duidelijk maken of de zorg geheel of gedeeltelijk wordt vergoed en of de patiënt een eigen betaling mag verwachten, en zo ja, tegen welk tarief. De LVVP vindt dat deze verantwoordelijkheid te eenzijdig is geregeld en zal de NZa hierop aanspreken.

 

De NZa meldt: “Ondanks het feit dat de jongere mogelijk zowel vóór als na zijn 18e verjaardag bij dezelfde zorgaanbieder onder behandeling is, moet de behandeling vanaf de 18e verjaardag als een nieuwe behandeling binnen de Zorgverzekeringswet (Zvw) worden gezien. Dit betekent dat de informatieverplichtingen, alsmede de verplichtingen rondom de registratie en de declaratie van dbc's, voor zorgaanbieders gelijk zijn aan de verplichtingen die ze hebben hij het starten van een zorgtraject onder de Zvw.”
De zorgaanbieder is volgens de NZa verplicht om tijdig vóór de 18e verjaardag van de patiënt deze erover te informeren dat er vanaf zijn 18e verjaardag een prestatie gedeclareerd gaat worden op grond van de Zvw en de patiënt vóór de 18e verjaardag te informeren over eventuele eigen betalingen die voortvloeien uit de overgang van de Jeugdwet naar de Zvw.

 

Gedeelde verantwoordelijkheid

De LVVP onderschrijft het belang van juiste en tijdige informatieverstrekking aan patiënten, in dit geval 18- / 18+. Echter, de LVVP vindt de verplichting voor zorgaanbieders om inzage te kunnen geven over eventuele eigen betalingen onterecht. De verantwoordelijkheid hiervan kan niet eenzijdig bij de zorgaanbieder gelegd worden. Deze verplichting leidt bovendien tot een nieuwe administratieve last. De LVVP zal dit standpunt dan ook melden aan de NZa.

Ook interessant

Aanpassing artikel 13 opnieuw ter discussie

Nu de senaat in december tegen aanpassing van artikel 13 van de Zorgverzekeringswet heeft gestemd, komt het kabinet met een nieuw ...

Lees meer

LPGGz organiseert symposium Zelfmanagement en passende zorg

Bent u opzoek naar inspiratie en wilt u meedenken over passende zorg en zelfmanagement in de ggz? Kom dan op 27 ...

Lees meer