Over de LVVP

NZa verruimt mogelijkheden voor poh-ggz in 2016

NZa verruimt mogelijkheden voor poh-ggz in 2016

04-02-2015 Print

Met ingang van 2016 wordt het mogelijk om maximaal 1 fte poh-ggz per normpraktijk in de huisartsenzorg aan te stellen. De huidige bekostiging per praktijk biedt ruimte voor een derde fte per normpraktijk.

De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) is –net als de LVVP- voorstander van een beperkte invulling van de inhoudelijke taken van de poh-ggz, in lijn met de taken die al waren voorbehouden aan de huisarts waar het de geestelijke gezondheidszorg betreft. Inmiddels is echter algemeen bekend dat de poh-ggz in de dagelijkse praktijk de grenzen van het werkgebied van ggz-professionals als de eerstelijns/gz-psycholoog, psychotherapeut en klinisch psycholoog overschrijdt. Wij achten dat onwenselijk omdat patiënten recht hebben op kwalitatief verantwoorde zorg.

Terwijl de ggz voortdurend te maken heeft met beperkingen in de toegang tot de zorg, opeenvolgende pakketmaatregelen en dreigende aanpassingen in het marcrobeheersinstrument (mbi), lijkt de financiering, inhoud en organisatie van de poh-ggz die beperkingen niet te kennen. We vinden het niet alleen wrang maar vooral onverantwoord dat de ggz steeds meer aan banden wordt gelegd, terwijl in de huidige praktijk de behandeling van ggz-problematiek via de huisartsenzorg volledig wordt vergoed. Let wel: zonder eisen te stellen aan de indicatie, zonder ROM, zonder gegevensaanlevering, met nauwelijks eisen aan de uitvoerders. Dit beleid heeft niets van doen met een kwalitatief goede zorginhoudelijke behandeling van mensen die psychische hulp behoeven, naast dat er uit kostentechnisch oogpunt serieuze vraagtekens bij kunnen worden geplaatst.

De patiënt heeft recht op de juiste hulp, op de juiste plek door de juiste persoon, binnen een professioneel, kwalitatief verantwoorde ketenzorg, tegen overzichtelijke kosten. Om die reden is een gepaste en zorginhoudelijk verantwoorde aansluiting nodig van zorg via de huisarts en de poh-ggz op een behandeling door een gekwalificeerde ggz-professional in de generalistische basis-ggz en gespecialiseerde ggz. De LVVP is dan ook in gesprek met de LHV over de wijze van afstemming en samenwerking van onze leden met de huisartsen, nu en in de toekomst.

Ook interessant

Aanpassing artikel 13 opnieuw ter discussie

Nu de senaat in december tegen aanpassing van artikel 13 van de Zorgverzekeringswet heeft gestemd, komt het kabinet met een nieuw ...

Lees meer

LPGGz organiseert symposium Zelfmanagement en passende zorg

Bent u opzoek naar inspiratie en wilt u meedenken over passende zorg en zelfmanagement in de ggz? Kom dan op 27 ...

Lees meer