Over de LVVP

NZa: versnel aanpak wachttijden ggz

NZa: versnel aanpak wachttijden ggz

11-01-2018 Print

In de aanpak van de wachttijden in de ggz hebben zorgaanbieders en zorgverzekeraars de afgelopen maanden belangrijke eerste stappen gezet. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) rapporteert de voortgang van de gemaakte afspraken. Om de doelstellingen te behalen, moeten echter alle zeilen worden bijgezet. Daarom pleit de NZa in haar voortgangsrapportage voor intensivering, versnelling en uitbreiding van de maatregelen om de wachttijden in de ggz terug te dringen.

Zorgaanbieders, zorgverzekeraars en het ministerie van VWS hebben afgelopen zomer afspraken gemaakt om de wachttijden in de ggz terug te dringen. Zo zijn er acht regionale taskforces gestart die met concrete oplossingen voor een regio moeten komen. In drie andere regio’s maakt een onderzoeksbureau een analyse aan de hand van concrete praktijkervaringen. Dit biedt inzicht in concrete wachttijden. Hierbij wordt specifiek gekeken naar de doelgroepen waar de langste wachttijden gelden, bijvoorbeeld mensen met autisme of een persoonlijkheidsstoornis. De opleidingscapaciteit is uitgebreid, maar de effecten hiervan zijn pas op langere termijn zichtbaar.
Aandachtspunten
De NZa noemt in haar rapportage een aantal aandachtspunten. Zo zijn er geen concrete maatregelen genomen die ervoor zorgen dat zorgaanbieders zich melden bij zorgverzekeraars en gemeenten wanneer hun wachttijden te hoog oplopen. Er wordt nog te weinig actie ondernomen om de overgang van cliënten jonger dan achttien naar de ggz voor volwassenen te versoepelen. Ook is niet duidelijk of ggz-patiënten altijd de juiste integrale zorg krijgen. De NZa constateert ook dat niet elke zorgverzekeraar alle mogelijkheden benut om de wachttijden te verkorten. De NZa zal in haar vervolgrapportage medio 2018 specifiek monitoren of deze afspraken tot voldoende resultaten leiden.

 

Aanlevering wachttijden bij Vektis
Om actueel overzicht te krijgen van de wachttijden verplicht de NZa ggz-aanbieders vanaf 1 januari om hun wachttijdgegevens centraal aan te leveren aan Vektis. Zo ontstaat er een actueel overzicht. Hoe u uw wachttijden doorgeeft aan Vektis, kunt u hier lezen. Deze aanlevering betekent wel weer een extra administratieve last voor ggz-professionals. De LVVP brengt dit onder de aandacht van de overheid en de toezichthouders.

 

Onderzoek naar effect omzetplafonds op de wachtlijsten
Op aandringen van de LVVP doet de NZa dit voorjaar nader onderzoek naar de effecten van de omzetplafonds op de wachttijden bij vrijgevestigde ggz-professionals en of door de plafonds capaciteit voor wegwerken van wachtlijsten onbenut blijft. Wordt vervolgd!

Ook interessant

Kosten Geschillencommissie verhoogd met 21% btw

Eind 2017 heeft de Belastingdienst te kennen gegeven dat diensten van De Geschillencommissie per 1-1-2018 belast worden met 21% btw. Dat ...

Lees meer

Marcus Huibers wint Wim Trijsburgprijs voor Psychotherapie

Vrijdag 15 december ontving prof. dr. Marcus Huibers de Wim Trijsburgprijs voor psychotherapie. De prijs voor wetenschappers werd tijdens de Dag ...

Lees meer