Over de LVVP

NZa waarschuwt ggz-instellingen die wachttijden niet aanleveren

NZa waarschuwt ggz-instellingen die wachttijden niet aanleveren

09-08-2018 Print

Drie ggz-instellingen hebben in juli jl. een aanwijzing gekregen Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) omdat zij hun wachttijden niet hebben doorgegeven aan Vektis. Inmiddels voldoen alle instellingen aan de aanleverplicht. De NZa gaat zich nu richten op de vrijgevestigden. De LVVP heeft aan Vektis gemeld dat aanlevering in de vakantie niet altijd mogelijk is. We blijven leden wel oproepen om de wachttijden aan te leveren.

Reprimandes van NZa en IGJ

Ondanks de inzet van vrijgevestigden en de gebreken die het systeem nog kent, hangt hen wel een dreiging met reprimandes boven het hoofd: wie niet aanlevert, kan namelijk geconfronteerd worden met handhaving door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en de inspectie. In juli jl. werden drie ggz-instellingen op de vingers getikt omdat zijn niet aan de aanleverplicht voldeden. Inmiddels leveren alle ggz-instellingen hun wachttijden aan. De NZa gaat nu eerst in kaart voor hoeveel vrijgevestigden de aanleverplicht precies geldt. Deze zomer zal de NZa hen benaderen om hen hierop te wijzen. In het najaar bepaalt de toezichthouder dan hoe hij verder wil omgaan met aanbieders die nog niets aanleveren. Het is de bedoeling dat alle wachttijden dit najaar centraal in te zien zijn op de website Kiezen in de ggz.

 

Regels

 

Geen geschatte, maar feitelijke wachttijden
Zoals u weet, bent u vanaf januari verplicht de wachttijden in uw praktijk maandelijks te melden bij Vektis, zoals u dat ook verplicht bent op uw website. Dat is vastgelegd in de zogenoemde transparantieregel, waarin ook is vastgelegd dat u geen geschatte wachttijden, maar de feitelijke wachttijden van de afgelopen twee maanden moet hanteren. Dat betekent dat zowel bij Vektis als op uw website zichtbaar moet zijn hoelang cliënten hebben moeten wachten die de afgelopen twee maanden in behandeling zijn gekomen. We merken dat dit niet altijd duidelijk is. De cijfers zijn dus niet actueel, maar gebaseerd op feiten in plaats van verwachtingen.

 

Wachttijden per diagnosegroep
In dezelfde transparantieregel staat ook dat u niet de wachttijden per diagnosegroep hoeft te vermelden als de wachttijd per diagnosegroep gelijk is. Echter, het systeem van Vektis vereist wél dat u per diagnosegroep aangeeft wat de wachttijd is. Wij hebben de NZa op deze discrepantie gewezen. Aanvullend hebben we Vektis om een vereenvoudiging gevraagd, zodat het makkelijker wordt om de wachttijd per diagnosegroep te registreren. Iedere onnodige administratieve handeling moet immers gemeden worden.

 

 

Registraties – lever uw wachttijden én aanmeldstops aan

 

Kleine groep aanbieders levert nog niet aan

Zoals gezegd, levert u dus maandelijks uw wachttijdgegevens aan bij Vektis. Vrijgevestigden deden dat tot voorkort zelfs net iets beter dan instellingen. Het totale aantal wachttijdmeldingen stijgt zelfs maandelijks, ondanks de extra administratieve lasten hiervan bóvenop de reeds bestaande lastendruk. Van een minderheid ontbreken nog de gegevens; deze aanbieders wordt dringend verzocht alsnog de wachttijdgegevens aan te leveren. Overigens hebben we de NZa laten weten dat aanleveren in de vakantieperiode in een aantal gevallen niet mogelijk zal zijn.

 

Ook aanmeldstops melden
Als u geen wachttijd maar een aanmeldstop hanteert, dan meldt u dat ook bij Vektis. Op die mogelijkheid hebben wij destijds aangedrongen. Helaas zien we die registraties nog niet terug in de rapportages. We hebben Vektis dan ook gevraagd om alsnog inzage te geven in het aantal aanmeldstops, vooral omdat we nu merken dat het aantal aanmeldstops maandelijks groeit.

 

 

Restricties – omzetplafonds en contractweigering

 

Wachttijden en omzetplafonds
Terwijl de wachttijden veel aandacht krijgen, lopen vrijgevestigde ggz-professionals tegen omzetplafonds aan en moeten ze cliënten zorg onthouden. Reden daarvan is dat zorgverzekeraars gemiddeld twee maanden nodig blijken te hebben om te beoordelen of er voor de betreffende cliënt nog budget is. Daarnaast kan het zijn dat een vrijgevestigde wel een budgetverhoging krijgt, maar dan alleen voor het lopende jaar. Met als gevolg dat als de cliënt langer in behandeling moet blijven, de zorgaanbieder mogelijk niet meer kan declareren in het daarop volgende jaar.

 

Geen contract
Ook komt het voor dat (startende) ggz-aanbieders geen contract krijgen, ondanks hun wens om gecontracteerde zorg aan te bieden aan hun cliënten.

 

De LVVP heeft deze kwesties aan de kaak gesteld bij de NZa, VWS en Zorgverzekeraars Nederland. Wij wachten nog op een reactie. Wordt vervolgd!

Ook interessant

Menzis houdt ‘ratrace’ rond meten van kwaliteit in stand

Het plan van Menzis en achttien zorginstellingen om prestatiebekostiging te gaan toepassen bij angst en depressie stuit op veel verzet. ...

Lees meer

LVVP werkt mee aan actieplan vervolgaanpak wachttijden

De LVVP doet mee aan het actieplan vervolgaanpak wachttijden. Een eerdere brief aan staatssecretaris Blokhuis over de aanpak wachttijden ondertekenden ...

Lees meer