Over de LVVP

NZa zwakt eenzijdige verplichting tot informatieverstrekking af

NZa zwakt eenzijdige verplichting tot informatieverstrekking af

04-02-2015 Print

In onze nieuwsbrief van 15 mei 2015 vermeldden wij dat de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een circulaire heeft verstuurd waarin zorgaanbieders worden verplicht tot het verstrekken van vergoedingsinformatie aan jongeren die tijdens de behandeling 18 jaar worden. De LVVP onderschrijft het belang van juiste en tijdige informatieverstrekking aan patiënten, in dit geval 18- / 18+. Echter, de LVVP vindt de verplichting voor zorgaanbieders om inzage te kunnen geven in eventuele eigen betalingen onterecht.

De verantwoordelijkheid hiervan kan niet eenzijdig bij de zorgaanbieder worden gelegd. Deze verplichting leidt bovendien tot een nieuwe administratieve last. De LVVP heeft dit standpunt op 27 mei per brief gemeld aan de NZa. 

Deze zomer ontving de LVVP een reactie van de NZa. De zorgautoriteit meldt dat "De regel dat zorgaanbieders verplicht zijn eventuele eigen betalingen voorafgaand aan de zorglevering inzichtelijk te maken voor de consument, is opgenomen in de beleidsregel Transparantie Zorgaanbieders (TH/BR-012). De lijn van de NZa bij het opleggen van transparantieverplichtingen aan zorgaanbieders en zorgverzekeraars is dat zij alle informatie aan de consument dienen te geven waarover zij beschikken."

 

De NZa geeft echter toe dat de zorgaanbieder veelal niet kan zeggen wat de exacte hoogte zal worden van de eigen betaling. Dit geldt met name bij niet-gecontracteerde zorgverzekeraars. In dit geval en wanneer de zorgverlener niet op de hoogte is voor welke polis de zorg die hij levert wel of niet vergoed wordt, "informeert de aanbieder de verzekerde meer in het algemeen over de mogelijke betalingen. Ook kan hij verwijzen naar de zorgverzekeraar."

Ook interessant

Aanpassing artikel 13 opnieuw ter discussie

Nu de senaat in december tegen aanpassing van artikel 13 van de Zorgverzekeringswet heeft gestemd, komt het kabinet met een nieuw ...

Lees meer

LPGGz organiseert symposium Zelfmanagement en passende zorg

Bent u opzoek naar inspiratie en wilt u meedenken over passende zorg en zelfmanagement in de ggz? Kom dan op 27 ...

Lees meer