Over de LVVP

Omzetplafonds bij VGZ in 2022

Omzetplafonds bij VGZ in 2022

14-10-2021 Print

Van een aantal leden kreeg de LVVP het signaal dat het omzetplafond dat zij van VGZ voor 2022 krijgen aangeboden fors lager uitvalt dan voor 2021. Eind september riepen we daarom leden die een contractaanbod 2022 van VGZ ontvingen, op om aan te geven hoe het geboden omzetplafond zich verhoudt tot het omzetplafond c.q. de omzet in het afgelopen jaar. Het beeld dat uit de ontvangen reacties naar voren komt, zullen we met VGZ bespreken.

Uit de reacties blijkt dat aanbieders in de generalistische basis-ggz allemaal hetzelfde omzetplafond aangeboden krijgen, vaak ongeacht de grootte van de praktijk en mutaties sinds 2019. Praktijken die dachten aan uitbreiding om de oplopende wachtlijsten het hoofd te bieden, kunnen dit nu met deze omzetplafonds niet realiseren. Andere praktijken moeten mogelijk mensen ontslaan.

Leden die zowel gb- als g-ggz leveren, krijgen vaak juist een hoger omzetplafond aangeboden dan eerder. Maar let op: dit lijkt meer, maar dat is het vaak niet! Vorig jaar was er namelijk geen omzetplafond voor de gb-ggz. Het omzetplafond voor 2022 moet dus vergeleken worden met het omzetplafond voor de g-ggz in 2021 plus de verwachte omzet gb-ggz voor datzelfde jaar. Leden die alleen g-ggz leveren, lijken een fractioneel hoger aanbod te krijgen.

Het lijkt erop dat er naar de BIG-registratie wordt gekeken: leden die een praktijk voor g-ggz hebben, maar tevens ook registratie als gz-psycholoog, lijken automatisch ook een budget voor de ‘gb-ggz’ (dus 30.000 extra) te krijgen. Los van de vraag of ze ook behandelen in de gb-ggz.

Ook interessant

Nieuwe versie contractenoverzicht op Mijn LVVP

Vandaag publiceren we de tweede versie van het contractenoverzicht exclusief voor onze leden op Mijn LVVP. Het overzicht bevat de ...

Lees meer

Hoe zit het met de restitutiepolis in 2022?

Verzekerden van CZ – hieronder vallen de labels Nationale Nederlanden en OHRA – hebben een brief ontvangen dat zij in 2022 maximaal 75% vergoeden ...

Lees meer