Over de LVVP

Onderzoek LPGGz: ontevredenheid over deskundigheid huisarts bij ggz-problemen

Onderzoek LPGGz: ontevredenheid over deskundigheid huisarts bij ggz-problemen

04-02-2016 Print

Uit de huisartsenenquête van het Landelijk Platforms GGz (LPGGz) blijkt dat mensen met psychische klachten hun huisarts gemiddeld een voldoende geven op een aantal belangrijke kwaliteitsaspecten in de huisartsenzorg, zoals een goede vertrouwensrelatie en aandacht voor de wensen en voorkeuren van patiënten. Maar op een aantal cruciale punten heerst er bij een aanzienlijk deel van de mensen ontevredenheid. Met name de deskundigheid van huisartsen op het gebied van ggz-problemen, de begeleiding bij medicatie, de aandacht voor de thuissituatie en hulp bij het verkorten van wachttijden laten volgens ggz-patiënten te wensen over. De poh-ggz scoort bij maar liefst 40% een onvoldoende.

Van 16 oktober tot 1 december 2015 heeft het LPGGz een vragenlijst uitgezet onder haar ggz-panel, haar lidorganisaties en via internet. Het LPGGz wilde inventariseren wat mensen met psychische klachten verwachten van de kwaliteit van de huisartsenzorg en tegen welke knelpunten zij aanlopen. De vragenlijst is samengesteld op basis van kwalitatieve informatie uit een drietal focusgroepen in 2015, met mensen met psychische klachten en hun familie. De enquête is ingevuld door mensen die in de periode 2010 – 2015 ervaring hebben gehad met de huisartsenzorg, vanwege psychische klachten van henzelf of hun naaste (bijvoorbeeld partner of kind). Opvallend is dat veel respondenten de informatie met betrekking tot hun ggz-klachten onvoldoende vinden.

De poh-ggz scoort bij 40% ondervraagden een onvoldoende
Uit de enquête blijkt dat bij een deel van de ondervraagden knelpunten bestaan rondom de functie van praktijkondersteuner ggz in de huisartsenpraktijk (poh-ggz). Bijna 2 op de 5 ondervraagden heeft contact gehad met een poh-ggz. Een derde van hen is ontevreden over de hoeveelheid tijd die deze hulpverlener voor hen heeft. Ruim 40% van de ondervraagden geeft de poh-ggz een onvoldoende voor de mate waarin zij zich geholpen voelen. Eenzelfde percentage ondervraagden acht de poh-ggz onvoldoende deskundig op het gebied van hun psychische klachten.

In totaal hebben 300 mensen de vragenlijst ingevuld. De meesten hebben psychische klachten die langer duren dan 1 jaar.

Ook interessant

Contractering 2017 op basis van leveringsvoorwaarden LVVP

Geïnspireerd op de huisartsenactie ‘Het roer moet om!’ riepen we onze leden afgelopen najaar op om ...

Lees meer

Zorgverzekeraars informeren consumenten onvoldoende

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft onderzoek laten doen naar de informatie die zorgverzekeraars telefonischaan consumenten geven. De meeste zorgverzekeraars voldoen ...

Lees meer