Over de LVVP

Onderzoek naar effect maatregelen regeldruk ggz

Onderzoek naar effect maatregelen regeldruk ggz

04-02-2017 Print

Het ministerie van VWS nodigt u uit om deel te nemen aan een landelijk onderzoek naar administratieve lasten. Zoals u weet werkt de LVVP reeds enige tijd met andere zorgaanbieders, zorgverzekeraars en VWS aan maatregelen om de regeldruk te verminderen. Een recent resultaat daarvan is de afspraak over de verwijzingen binnen de ggz. Genoemde enquête – ook wel merkbaarheidsscan genoemd –  is onderdeel van een onderzoek dat inzichtelijk wil maken wat het effect is van de genomen maatregelen op de ervaren regeldruk in de sector. Het invullen van de enquête kost u ongeveer 20 minuten.

De enquête begint met enkele algemene vragen, die later gebruikt worden om de gegeven antwoorden te categoriseren en te bekijken of er bijvoorbeeld verschillen zijn in ervaren regeldruk tussen verschillende typen ggz-aanbieders. Na de algemene vragen volgen vragen over de ervaren regeldruk en tijdsbesteding.

 

De resultaten van deze enquête worden anoniem verwerkt. Mocht u direct geïnformeerd willen worden over de resultaten, dan kunt u aan het einde van de enquête uw e-mailadres achterlaten.

Ook interessant

Staatssecretaris Blokhuis wil aanpak regeldruk intensiveren

In de brief die staatssecretaris Paul Blokhuis recentelijk naar de Kamer stuurde, schrijft hij: “Samen met alle betrokken partijen wil ...

Lees meer

De LVVP zoekt leden voor projectgroepen indicatorontwikkeling

Zoals u weet, worden door het Netwerk kwaliteitsontwikkeling GGZ van 2015 tot 2017 18 kwaliteitsstandaarden ontwikkeld. Onderdeel hiervan is de ontwikkeling van kwaliteitsindicatoren. ...

Lees meer