Over de LVVP

Onderzoek ROM-data: ggz-behandelingen vrijgevestigden zijn effectief

Onderzoek ROM-data: ggz-behandelingen vrijgevestigden zijn effectief

04-02-2016 Print

Dr. Kim de Jong (Universiteit Leiden) heeft recentelijk de behandelresultaten geanalyseerd van vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten. Hieruit blijkt dat het behandeleffect van behandelingen uitgevoerd door vrijgevestigden effectief is. Vrijgevestigde ggz-professionals leverden de afgelopen jaren op grote schaal ROM-data aan bij de ROM-portal van de LVVP. De bevindingen van De Jong zijn gepubliceerd in het oktobernummer van het Tijdschrift voor Psychotherapie.

Kim de Jong heeft de behandelresultaten van vrijgevestigden onderzocht en heeft tevens gekeken of er voorspellers voor het behandelverloop konden worden gevonden. Zij analyseerde daarvoor gegevens van 11.385 patiënten met een begin- en eindmeting op de Outcome Questionnaire (OQ-45) en 1.740 patiënten met ten minste twee metingen op de Outcome Rating Scale (ORS). Dit alles liet zien dat het effect van de behandelingen groot was en dat ruim twee derde van de patiënten na de behandeling verbeterd of hersteld was. Daarnaast zijn een betaalde baan, arbeidsongeschiktheid, eerdere behandeling en de hoogte van de beginscore voorspellend voor het behandelverloop.
De Jong vergeleek vervolgens ROM-data van vrijgevestigden uit de LVVP ROM-portal met bestaande literatuur uit de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en data van instellingen uit Nederland. Hieruit blijkt dat er weinig patiënten verslechterd zijn en dat het percentage patiënten dat hersteld en verbeterd is, hoger ligt dan in de VS, Groot-Brittannië en instellingen in Nederland.

De LVVP vindt de conclusies van Kim de Jong veelbelovend. Deze resultaten kunnen toekomstige patiënten een ijkpunt bieden voor reële behandelresultaten van vrijgevestigde ggz-professionals. Bovenal vindt de LVVP de uitkomsten relevante gespreksstof voor behandelaren onderling. De LVVP ziet deze analyse dan ook als een interessante aanzet om te toetsen of ROM-uitkomsten als behandeleffecten gepresenteerd kunnen worden.

Ook interessant

Contractering 2017 op basis van leveringsvoorwaarden LVVP

Geïnspireerd op de huisartsenactie ‘Het roer moet om!’ riepen we onze leden afgelopen najaar op om ...

Lees meer

Zorgverzekeraars informeren consumenten onvoldoende

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft onderzoek laten doen naar de informatie die zorgverzekeraars telefonischaan consumenten geven. De meeste zorgverzekeraars voldoen ...

Lees meer