Over de LVVP

Onjuiste negatieve framing ongecontracteerd werken door VGZ

Onjuiste negatieve framing ongecontracteerd werken door VGZ

19-01-2023 Print

In de uitzending van Radar d.d. 19 december 2022 werd aandacht besteed aan het feit dat zorgverzekeraar VGZ de restitutiepolis afschaft. En dat VGZ alsnog komt met een overgangsregeling voor verzekerden die in 2022 al in behandeling waren en waarvan de behandeling doorloopt in 2023. Verschillende LVVP-leden hebben vragen gesteld aan VGZ over het afschaffen van de restitutiepolis. Uit de antwoorden van VGZ blijkt maar weer eens hoezeer verzekeraars werken met frames die eenvoudigweg onjuist zijn. De LVVP is wel positief over de overgangsregeling, die, in tweede instantie, door VGZ werd voorgesteld.

Het tv-programma Radar liet zien wat de gevolgen zijn van de keuze van VGZ om de restitutiepolis af te schaffen. Leden van de LVVP hebben naar aanleiding hiervan vragen gesteld aan de zorgverzekeraar. Uit de antwoorden op die vragen blijkt dat VGZ werkt met onjuiste frames. Zo stelt VGZ onder andere: “Bij Coöperatie VGZ zien we bij niet-gecontracteerde zorg relatief vaker ondoelmatigheid, een gebrek aan transparantie, een gebrek aan samenhang en samenwerking in de zorg. De relatief hogere kosten van niet-gecontracteerde zorg, vooral in de GGZ en de wijkverpleging, zetten de financiële houdbaarheid van de restitutiepolis onder druk. [..]” En: “Er zijn grenzen aan het doorberekenen van de hogere kosten van niet-gecontracteerde zorg in de premie voor alle verzekerden.”

Dit is, voor wat het landelijke beeld betreft, gebaseerd op feitelijke onjuistheden. Ook in de uitzending van Radar worden deze ‘feiten’ ontkracht. In de position paper die de LVVP voorafgaand aan het rondetafelgesprek in de Tweede Kamer over de vrije artsenkeuze publiceerde, heeft de LVVP al aangetoond dat de grootste variatie en daarmee oorzaak voor ongecontracteerd werken bij zorgverzekeraars zit en niet bij zorgaanbieders. De omvang van de totale kosten van de niet-gecontracteerde ggz stabiliseert in 2019 op 8%: er is dus geen sprake van groei van ongecontracteerde zorg. En voor de meeste diagnoses geldt dat de (door de verzekeraar vergoede) kosten per patiënt lager zijn in de niet-gecontracteerde zorg dan in de gecontracteerde zorg. (bron: Tweede Kamerbrief VWS d.d. 6 januari 2022). Ook bleek uit vervolgonderzoek van Significant, in opdracht van VWS, dat ongecontracteerde zorg niet slechter of duurder is dan gecontracteerde zorg.

LVVP-directeur Judith Veenendaal riep tijdens het rondetafelgesprek de Tweede Kamerleden dan ook op om altijd eerst de feiten te checken alvorens te geloven wat er wordt gesteld!

Overgangsregeling
VGZ heeft in tweede instantie een overgangsregeling voorgesteld voor verzekerden met een restitutiepolis die in 2022 al in behandeling waren en van wie de behandeling doorloopt in 2023. De LVVP is positief over deze overgangsregeling. In antwoorden op vragen van leden legt VGZ uit wat deze regeling precies inhoudt:

“Waarom heeft VGZ bij nader inzien besloten een overgangsregeling te bieden aan leden met een restitutieverzekering die nu al in behandeling zijn?”

“We begrijpen dat de wijziging van de vergoeding vragen oproept en hebben onze leden daarom ruim voor 12 november jl. geïnformeerd over deze wijziging. Daarnaast snappen we dat sommige van onze leden zich zorgen maken of zij hun lopende behandeling bij een zorgverlener zonder contract nog wel kunnen afronden. Deze impact hebben wij achteraf bezien onderschat. Wij hebben onze verzekerden met een restitutieverzekering daarom per e-mail geïnformeerd dat ze in de combinatiepolis gebruik kunnen maken van een eenjarige overgangsregeling voor lopende behandelingen voor GGZ en Verpleging en verzorging. Verzekerden met voorkeur post ontvangen deze week een brief.”

“Wat houdt deze regeling exact in?”

“Leden van Coöperatie VGZ die dit jaar een restitutieverzekering hebben en volgend jaar een combinatieverzekering, kunnen hun lopende behandeling GGZ of verpleging en verzorging (wijkverpleging) bij hun zorgverlener in 2023 afmaken. Ook als wij geen contract met deze zorgverlener hebben. In 2023 vergoeden wij de lopende behandeling tot maximaal het wettelijk of marktconform tarief. Dit doen we uiteraard voor de verzekerden met een restitutie-/combinatieverzekering van al onze merken VGZ, IZA, IZZ door VGZ, UMC, UnitedConsumers, Univé en ZEKUR.

Voor alle ander zorg verandert de hoogte van de vergoeding niet. Bij zorgverleners met én zonder contract vergoeden we tot 100% van het marktconform tarief.”

Ook interessant

Capaciteitsorgaan raamt ggz-beroepen: veel meer opleidingsplaatsen gz-psychologen nodig

Het Capaciteitsorgaan raamt om de 3 jaar de toekomstige behoefte aan beroepsbeoefenaren in de zorg. Op basis van deze raming brengt ...

Lees meer

16 februari 2023: gratis webinar over de Wtza-jaarverantwoording

Op 16 februari 2023 van 15-16.30 uur organiseren de Nederlandse Zorgautoriteit en AAG een webinar (ZOOM) over de verplichte jaarverantwoording in het ...

Lees meer