Over de LVVP

Online panel Akwa GGZ: peiling over richtlijn ggz en corona

Online panel Akwa GGZ: peiling over richtlijn ggz en corona

25-06-2020 Print

Akwa GGZ, de alliantie kwaliteit in de geestelijke gezondheidszorg, heeft een online panel opgezet. Panelleden ontvangen 6 tot 8 keer per jaar per mail een uitnodiging voor een digitale vragenlijst en krijgen als eerste en exclusief inzicht in de resultaten. In nieuwsbrieven en op LinkedIn worden de opvallendste uitkomsten gedeeld. De eerste vragenlijst ging over werken met de richtlijn ggz en corona. Aanmelden? Klik hier.

Uitkomsten eerste vragenlijst
De eerste vragenlijst ging over de richtlijn ggz en corona. Omdat het panel nog niet heel bekend is, is het aantal respondenten beperkt tot 32. Iets minder dan de helft werkt in de vrijgevestigde setting. De helft van de respondenten geeft aan dat het beleid binnen de organisatie is om zoveel mogelijk of alleen digitaal te behandelen, terwijl slechts 2 behandelaren hier de voorkeur voor hebben. Behandelaren geven zelf als voorkeur ‘verschilt per situatie’ (15 respondenten) en ‘face-to-face’ (11 respondenten). Belemmeringen bij face-to-face behandelen zijn dat patiënten zich hier niet veilig bij voelen en dat de hygiënemaatregelen een goed contact met patiënten beperken. Digitaal behandelen heeft twee voordelen: behandelingen kunnen toch doorgaan ondanks corona en geen reistijd. Nadelen zijn er ook: technische problemen spelen een rol en behandelaren hebben minder goed contact met patiënten. De meeste behandelaren vinden dan ook dat digitaal contact alleen kan worden toegepast in combinatie met face-to-face contact en alleen een goede vervanging is in geval van nood. Toch wil een kleine meerderheid vaker gebruik gaan maken van digitale behandelvormen.

Ook interessant

Nieuwe website over gegevensuitwisseling in de zorg live

Zorgaanbieders en ICT-leveranciers in de zorg vinden voortaan informatie over het programma Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg op https://www....

Lees meer

Regeling continuïteitsbijdrage ggz-aanbieders bekend

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) heeft vandaag, op aandringen van de LVVP en vanwege de trajectbekostiging, een aangepaste regeling continuïteitsbijdrage opgesteld ...

Lees meer