Over de LVVP

Ontwikkeling kwaliteitsstatuut ggz in laatste fase

Ontwikkeling kwaliteitsstatuut ggz in laatste fase

04-02-2015 Print

De afgelopen maanden ontwikkelde de LVVP samen met LPGGz, NVvP, NIP, V&VN, Ineen, Meer ggz, GGZ Nederland en ZN een conceptmodel-kwaliteitsstatuut ggz. Dit kwaliteitsstatuut vloeit voort uit het advies ‘Hoofdbehandelaarschap als noodgreep’ van de commissie Meurs dat in mei 2015 verscheen. Het statuut regelt de onderlinge verhoudingen (taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden) van de bij individuele zorgprocessen betrokken zorgaanbieders en gaat met ingang van 2017 als voorwaarde fungeren om binnen de Zorgverzekeringswet (Zvw) geestelijke gezondheidszorg aan te mogen bieden.

Format kwaliteitsstatuut bijna klaar
Het conceptmodel ging op 2 november in consultatie bij de achterbannen van genoemde partijen, bij andere brancheorganisaties en beroepsgroepen die onder de invloedssfeer van het kwaliteitsstatuut gaan vallen, bij toetsende en toezichthoudende partijen, bij de commissie Meurs en minister Schippers. De einddatum voor de schriftelijke consultatie was 20 november, op 26 november volgde in aanvulling hierop nog een invitational conference voor geconsulteerde partijen. Uitkomst van deze brede consultatieronde is dat het model nog verder geconcretiseerd kan worden. In dat kader ontwikkelt de commissie Meurs een format, dat de basis zal vormen voor het eigen kwaliteitsstatuut dat ggz-aanbieders in de Zvw gaan opstellen. De betrokken branchepartijen, waaronder de LVVP, bieden het format -na toetsing op praktische werkbaarheid- vóór 1 januari aan de minister aan. Het format kwaliteitsstatuut zal naar verwachting in januari 2016 kunnen worden vastgesteld.

 

Inbedding in professioneel netwerk
Per 1/1/2017 zijn alle regiebehandelaren in de ggz –al dan niet gecontracteerd- verplicht een kwaliteitsstatuut te hebben waarin is beschreven hoe men is ingebed in een professioneel netwerk. In het eerdergenoemde format dient u zelf te beschrijven hoe u de samenwerking vormgeeft. De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) zal hierop gaan toezien. Het kwaliteitsstatuut wordt per 2017 een voorwaarde voor toegang tot de verzekerde zorg.

Ook interessant

Aanpassing artikel 13 opnieuw ter discussie

Nu de senaat in december tegen aanpassing van artikel 13 van de Zorgverzekeringswet heeft gestemd, komt het kabinet met een nieuw ...

Lees meer

LPGGz organiseert symposium Zelfmanagement en passende zorg

Bent u opzoek naar inspiratie en wilt u meedenken over passende zorg en zelfmanagement in de ggz? Kom dan op 27 ...

Lees meer