Over de LVVP

Ontwikkeling zorgprestatiemodel op koers

Ontwikkeling zorgprestatiemodel op koers

12-03-2020 Print

Zoals u inmiddels weet, komt er in 2022 een nieuwe bekostiging voor de geestelijke gezondheidszorg en de forensische zorg: het zorgprestatiemodel. Een bekostiging met goede eigenschappen als eenvoudige regels en duidelijke nota’s. En met niet meer administratie dan nodig is. Het zorgprestatiemodel geeft beter en sneller inzicht in zorguitgaven en maakt een einde aan bijvoorbeeld de dbc’s in de gespecialiseerde ggz, de producten in de generalistische basis-ggz en het tijdschrijven. De 13 partijen die samenwerken in het programma hebben een tussenrapportage opgesteld. Deze is op 18 februari 2020 aan de staatssecretaris van VWS en minister voor Rechtsbescherming aangeboden. Deze tussenrapportage geeft een goed beeld van hoe het zorgprestatiemodel eruit gaat zien.

Door op de ingeslagen weg
Met de uitwerking van het model zijn we een heel eind op weg. Maar we zijn er nog niet. De komende maanden gaan we met elkaar aan de slag om de daadwerkelijke invoering voor te bereiden. Bijvoorbeeld door veldafspraken over de toepassing van het model op te stellen. Door na te denken over wat het model betekent voor de ICT. En door met elkaar te bespreken hoe we verantwoording en controle eenvoudiger kunnen maken. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) gaat berekenen wat de financiële gevolgen zijn van het model.

Volgende tussenrapportage in mei
De staatssecretaris van VWS en minister voor Rechtsbescherming hebben al laten weten dat ze van plan zijn het Zorgprestatiemodel in te laten voeren, als aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. Het model moet bijvoorbeeld een passende vergoeding mogelijk maken voor zorg aan mensen met ernstige psychische aandoeningen. In mei komt er een nieuwe tussenrapportage. Samen met de analyses en de voorstellen van de NZa wordt die de basis voor de definitieve besluitvorming door het kabinet.

Mooie samenwerking
Het is bijzonder dat de nieuwe bekostiging door overheid, zorgaanbieders, zorgprofessionals, zorgverzekeraars en patiënten sámen wordt ontwikkeld. Zo zorgen wij met elkaar voor de beste zorg tegen een eerlijke vergoeding.

Tot slot
De LVVP onderschrijft de uitgangspunten van het nieuwe model van harte, te weten eenvoud, herkenbaarheid, snelheid van declareren et cetera. We volgen het proces dat nu in een belangrijke fase is gekomen kritisch. Het proces en de uitkomsten toetsen we aan bovengenoemde uitgangspunten. Bij de uiteindelijke beoordeling van het zorgprestatiemodel zal de LVVP dit alles wegen in relatie tot de uitvoerbaarheid, organisatie en financiële impact die het heeft voor de vrijgevestigde praktijken.

Downloads

Ook interessant

LVVP zoekt leden die visiteur willen worden

De LVVP is op zoek naar leden die opgeleid willen worden tot LVVP-visiteur. Vanwege natuurlijk verloop en het grote aantal ...

Lees meer

LVVP spreekt met zorgverzekeraars en Tweede Kamerleden

Uiterlijk 1 april 2020 publiceren zorgverzekeraars hun inkoopbeleid voor 2021. In de aanloop naar deze datum heeft de LVVP een ronde langs alle ...

Lees meer